U sali Skupštine opštine Prnjavor održan je sastanak Odbora za organizaciju Festivala nacionalnih manjina opštine Prnjavor, kome su prisustvovali načelnik opštine, Darko Tomaš, predsjednik Skupštine opštine, Željko Simić, načelnik Odjeljenja za lokalni-ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, Ljubiša Šikarac, predsjednik Saveza nacionalnih manjina RS, Franjo Rover, predstavnici udruženja nacionalnih manjina sa područja opštine, te službenici u Opštinskoj upravi opštine Prnjavor. Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima Odbora na organizaciji osmog Festivala nacionalnih manjina.