O B A V J E Š T E Nj E

Opštinska izborna komisija Prnjavor obavještava sve političke  subjekte koji su ovjereni za učešće na Lokalnim izborima 2016. godine na području osnovne izborne jedinice Prnjavor, da je na   sjednici održanoj dana  22.07.2016. godine, donijela Odluku o procedurama za podnošenje zahtjeva i odlučivanja o raspodjeli sredstava iz budžeta Opštine Prnjavor za pokriće troškova izborne kampanje za Lokalne izbore 2016. godine.

Sredstva za pokriće dijela troškova izborne kampanje obezbeđena su u budžetu Opštine Prnjavor na stavci 415200 u iznosu od 10.000,00 KM, a u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka iz budžeta republike, grada i opštine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 65/08).

Kriterijumi za raspodjelu sredstava utvrđeni su u Izbornom zakonu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 i 109/12), Odluci o načinu raspodjele finansijskih sredstava političkim strankama iz budžeta opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 3/14 i 17/16) i Odluci o  kriterijumima i načinu raspodjele sredstava iz budžeta Republike Srpske za pokriće dijela troškova izborne kampanje (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj. 61/14) koji je donijela Republička izborna komisija.

Zahtjeve za dodjelu sredstava politički subjekti  podnose Opštinskoj izbornoj komisiji putem šalter sale Opštinske uprave, na obrascu koji je propisala Komisija.

Zahtjev se podnosi najkasnije dvadeset dana prije početka izborne kampanje (najkasnije dana 15.08.2016. godine do 15 sati).

            Sve dodatne informacije mogu se dobiti  putem telefona 051/640-550.

                                                                     OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA PRNjAVOR

Odluka raspodjela sredstava

Zahtjev za dodjelu sredstava političkim subjektima