У оквиру Пројекта општинског, еколошког и економског управљања (МЕГ), који је покренут 2016. године од стране Владе Швајцарске, начелник општине Прњавор Дарко Томаш данас је у Сарајеву потписао уговор о донацији грант средстава у износу од 136.000 CHF, односно 225.000 КМ, нашој локалној заједници.

Циљ МЕГ пројекта, имплементираног од стране УНДП-ја у БиХ, јесте побољшање општинског система управљања развојем, те пружања услуга из еколошког и економског сектора. Побољшање ће имати за резултат боље услуге за грађане на локалном нивоу, те већу одговорност и изградњу повјерења између локалних власти, грађана и привреде.

Општина Прњавор је у претходном периоду развијала механизме и капацитете за побољшање еколошког и економског управљања кроз доношење нових одлука, планова, правилника, процедура, уговора. Независни процјенитељ, ангажован од стране УНДП-ја, извршио је процјену у складу са Методологијом за додјелу финансијске подршке, те донио одлуку да је Општина Прњавор напредовала за 75% у односу на почетне вриједности из 2016. године и тиме освојила максимална грант средства.

Наведени износ од 225.000 КМ ће бити утрошен на инфраструктурни пројекат реконструкције улице Вида Њежића. На основу процјене, укупна вриједност пројекта, који подразумијева замјену канализационих и водоводних цијеви, изградњу тротоара, асфалтирање и расвјету у наведеној улици, јесте око 1.000.000 КМ, а остатак новца ће бити издвојен из општинског буџета. Реконструкција улице Вида Њежића би требало да буде завршена до краја 2018. године.