U okviru Projekta opštinskog, ekološkog i ekonomskog upravljanja (MEG), koji je pokrenut 2016. godine od strane Vlade Švajcarske, načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš danas je u Sarajevu potpisao ugovor o donaciji grant sredstava u iznosu od 136.000 CHF, odnosno 225.000 KM, našoj lokalnoj zajednici.

Cilj MEG projekta, implementiranog od strane UNDP-ja u BiH, jeste poboljšanje opštinskog sistema upravljanja razvojem, te pružanja usluga iz ekološkog i ekonomskog sektora. Poboljšanje će imati za rezultat bolje usluge za građane na lokalnom nivou, te veću odgovornost i izgradnju povjerenja između lokalnih vlasti, građana i privrede.

Opština Prnjavor je u prethodnom periodu razvijala mehanizme i kapacitete za poboljšanje ekološkog i ekonomskog upravljanja kroz donošenje novih odluka, planova, pravilnika, procedura, ugovora. Nezavisni procjenitelj, angažovan od strane UNDP-ja, izvršio je procjenu u skladu sa Metodologijom za dodjelu finansijske podrške, te donio odluku da je Opština Prnjavor napredovala za 75% u odnosu na početne vrijednosti iz 2016. godine i time osvojila maksimalna grant sredstva.

Navedeni iznos od 225.000 KM će biti utrošen na infrastrukturni projekat rekonstrukcije ulice Vida Nježića. Na osnovu procjene, ukupna vrijednost projekta, koji podrazumijeva zamjenu kanalizacionih i vodovodnih cijevi, izgradnju trotoara, asfaltiranje i rasvjetu u navedenoj ulici, jeste oko 1.000.000 KM, a ostatak novca će biti izdvojen iz opštinskog budžeta. Rekonstrukcija ulice Vida Nježića bi trebalo da bude završena do kraja 2018. godine.