Juče je u prostorijama JU Centar za kulturu Prnjavor održana javna rasprava o nacrtu revidirane Strategije razvoja opštine Prnjavor za period 2018-2020. godine. Raspravi su, pored Načelnika opštine i predstavnika opštinske uprave, prisustvovali zainteresovani građani, kao i predstavnici privrednog i nevladinog sektora koji su imali priliku da daju svoje prijedloge i sugestije na predstavljeni dokument.

Nacrt revidirane Strategije razvoja opštine Prnjavor za period 2018-2020. godina usvojen je na 15. redovnoj sjednici Skupštine opštine Prnjavor dana 20.03.2018. godine. U narednom periodu očekuje se upućivanje dokumenta u skupštinsku proceduru u formi prijedloga, čime će biti okončan postupak revizije.