Nacrt Odluke o usvajanju Strategije razvoja opštine Prnjavor za period 2022. – 2028. godina bio je predmet javne rasprave, koja je održana juče u Centru za kulturu. Javna rasprava počela je uvodnim izlaganjem o metodologiji izrade nacrta dokumenta, a potom su, u formi prezentacije, predstavljeni najvažniji dijelovi strategije. Nakon prezentacije prisutnim građanima je omogućeno da iznesu svoje prijedloge i sugestije u vezi nacrta dokumenta.
Osim na javnoj raspravi, primjedbe, prijedloge i sugestije građani su mogli dostaviti i putem e-mail adrese: [email protected] i lično uvidom u dokument u mjesnim kancelarijama i u Šalter sali opštine, do dana održavanja javne rasprave.