Načelnik opštine, Darko Tomaš zajedno sa svojim saradnicima i rukovodstvom Komunalnog preduzeća “Vodovod” Prnjavor, održali su danas sastanak sa predstavnicima Svjetske banke na temu dinamike realizacije odobrenih projekata.

Svjetska banka staviće na raspolaganje tri miliona maraka za opštinu Prnjavor kako bi se realizovala rekonstrukcija Hilandarske ulice i ulice Novaka Pivaševića, te izgradila fekalna kanalizacija sliva potoka Radlovac i ulice Živojina Preradovića.