Obavještavamo javnost da je objavljen javni poziv kojim pozivaju roditelji, koji ispunjavaju uslove propisane konkursom, da prijave svoju djecu u filijale i poslovnice JU “Javni Fond za dječiju zaštitu”, širom Republike Srpske.

Takođe, pozivaju se i zainteresovani prosvjetni radnici, pedagozi, psiholozi, socijalni radnici i druge pripadajuće profesije, da konkurišu za članove stručnog i pratećeg osoblja i pridruže se timu koji dvadesetu godinu uspješno realizuje Projekat ,,Socijalizacija djece Republike Srpske“.

Dana, 21.03.2022. godine u dnevnom listu ,,Glas Srpske” objavljeni su konkursi za odabir djece ciljnih kategorija, vaspitača i stručnog osoblja učesnika u Projektu ,,Socijalizacija djece Republike Srpske – 2022. god”.

Konkurs je otvoren 30 dana: https://www.jfdz.org/sr/page/21/projekat-sotsijalizatsija-djetse-rc .