Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš potpisao je danas Proglas „16 dana aktivizma u borbi protiv rodnog nasilja“, čime je obilježen početak istoimene kampanje. Potpisivanjem ovog dokumenta, period od 25. novembra do 10. decembra proglašen je periodom borbe protiv rodnog nasilja u opštini Prnjavor. „Opština Prnjavor djeluje u solidarnosti sa više od 2.800 organizacija širom svijeta, koje uzimaju učešće u kampanji i time daju svoj doprinos u borbi protiv rodnog nasilja“, rekao je Tomaš. Načelnik Tomaš je naglasio, da je nasilje nad ženama najekstremniji oblik kršenja ljudskih prava i da Proglas predstavlja apel široj društvenoj zajednici da nasilje treba spriječiti i prevencijom uticati da se isto iskorijeni. Šesnaest dana aktivizma protiv rodnog nasilja predstavlja međunarodnu kampanju s ciljem razvoja strategija i podizanja svijesti o sistematskoj prirodi nasilja nad ženama.