U povodu obilježavanja Međunarodnog dana rijetkih bolesti, načelnik opštine Darko Tomaš posjetio je Dnevni centar „Neven“ Prnjavor u kojem boravi četvero djece koji boluju od rijetkih bolesti, kao što su Volf-Hiršhornov sindrom, Di Džordžov sindrom, Prader Vili sindrom, Ret sindrom.
Boško Bjelonić, asistent u Dnevnom centru “Neven“ istakao je da se po prvi put u Prnjavoru na ovakav način obilježava ovaj dan. „Zahvaljujemo načelniku opštine koji je uputio poziv za obilježavanje ovog dana i zadovoljstvo nam je da je neko prepoznao i ova lica“, izjavio je Bjelonić.
Načelnik opštine, Darko Tomaš rekao je da će Opština Prnjavor uz pomoć Centra za rijetke bolesti na jednak način pomoći i ostaloj djeci iz Prnjavora koja boluju od rijetkih bolesti.
„Rijetki su mnogi, rijetki su jaki, rijetki su ponosni. I mi smo ponosni na vas!“