Odjeljenje za stambeno – komunalne poslove i investicije obavještava građane da se privremeno obustavlja odvijanje saobraćaja za sva vozila na lokalnom putu prvog reda, put od magistalnog puta M 16.1 u Štrpcima – Stara uprava Mamutovac – Muse – most na rijeci Ukrini (granica sa opštinom Stanari), dionica: od magistalnog puta M 16.1 u Štrpcima – Stara uprava Mamutovac – Glogovac u Štrpcima, radi izvođenja radova na sanaciji puta. Privremena obustava saobraćaja važi od 6.11.2017. godine do 19.12.2017. godine.