Odjeljenje za prostorno uređenje Opštinske uprave Prnjavor obavještava građane i stručnu javnost da će se dana 07.04.2023. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Opštine Prnjavor (Bijela zgrada) održati javna rasprava na Nacrt Urbanističkog projekta „Novo gradsko groblje“.

U okviru ove javne rasprave, razmatraće se sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt Urbanističkog projekta „Novo gradsko groblje“.

Sve informacije vezane za javnu raspravu pomenutog Urbanističkog projekta, mogu se dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje, kancelarije br. 4, broj telefona 051/663-162 ili putem e-mail [email protected].