Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava poljoprivredne proizvođače (fizička i pravna lica) sa područja opštine Prnjavor, da je Skupština povjerilaca JP „ROBNE REZERVE REPUBLIKE SRPSKE“ A.D. – U STEČAJU BANjA LUKA donijela Odluku, da svi korisnici podsticajnih sredstava po osnovu preuzetog regresiranog goriva i mineralnog đubriva distribuiranog za potrebe sjetve u 2009. i 2011. godini (fizička lica) blagovremeno izmire svoja dugovanja, najkasnije do 30.09.2018. godine, i to samo iznos glavnog duga uz otpis kamate. Fizičkim licima, kojima je presuđeno po osnovu duga za podsticajna sredstva iz 2009. i 2011. godine, omogućeno je da izmire svoje obaveze po osnovu glavnog duga i sudskih troškova do 30.09.2018. godine, kako bi im bila otpisana kamata. U slučaju nepostupanja po istom, bili bi pokrenuti izvršni postupci pred nadležnim sudovima za naplatu glavnog duga, zakonskih zateznih kamata i sudskih troškova. Korisnicima podsticajnih sredstava koji izmire svoja dugovanja sa danom javnog poziva, odnosno do 30.09.2018. godine, povjerilac će odmah po izmirenju konačnog duga izdati potvrdu o izmirenim obavezama, a Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Agencija za agrarna plaćanja, će iste brisati sa liste dužnika u MPŠV RS. Dodatne informacije o visini duga, kao i uputstvo o načinu plaćanja korisnici mogu dobiti na broj telefona 051/326-332 (JP „Robne rezerve Republike Srpske“ a.d. – u stečaju Banja Luka) i u kancelarijama Odjeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave Prnjavor ili putem kontakt telefona 051/660-860. Sve naknadne uplate zaključno sa danom javnog poziva će se smatrati tekućim dugovanjem i povjerilac će preduzeti sve zakonom predviđene mjere.