Odjeljenje za prostorno uređenje Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava javnost opštine Prnjavor, da je 18. jula 2018. godine stupio na snagu novi Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 62/18). Na osnovu novog zakona, građani i privredni subjekti koji legalizuju nelegalno izgrađene objekte, plaćaju naknade potpuno izjednačene sa redovnom gradnjom. Napominjemo, da lica koja podnesu zahtjev nakon 18. januara 2019. godine plaćaju 20% uvećane naknade od redovnog iznosa. Opštinska uprava opštine Prnjavor će donijeti odluku o olakšicama za plaćanje i to za: sve boračke kategorije, lica sa težim invaliditetom, socijalno ugrožena, izbjegla, raseljena lica i povratnike, te žene žrtve rata. Za sve informacije, građani se mogu obratiti u prostorije Opštinske uprave opštine Prnjavor u Odjeljenju za prostorno uređenje, ulica Karađorđeva broj 2, prizemlje, kancelarija broj 6, 7 i 8 svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 časova ili putem telefona 051/663-162 i 051/660 – 905.