Načelnik opštine Prnjavor dr Siniša Gatarić nagrađen je zlatnim naliv perom na 21. godišnjem savjetovanju doktora veterinarske medicine u Tesliću. Priznanje mu je dodijeljeno ispred veterinarske komore RS za doprinos zavidnom statusu komore u svijetu. Zasluga Siniše Gatarića, bivšeg predsjednika Veterinarske komore RS i aktuelnog načelnika opštine Prnjavor, u procesu uvođenja Veterinarske komore u Federaciju veterinara Evrope i Svjetsku veterinarsku asocijaciju je izuzetno velika, smatra sadašnji prvi čovjek komore Saša Bošković.

On kaže da je na sastanku Izvršnog odbora Veterinarske komore donesena odluka da se u znak zahvalnosti i priznanja Gatariću dodijeli zlatno naliv pero. „Kolega Gatarić je za vrijeme svog mandata predsjednika Veterinarske komore RS učinio prvi korak prema učlanjenju Veterinarske komore RS u Federaciju veterinara Evrope i Svjetsku veterinarsku asocijaciju. O tom članstvu ne moram mnogo da govorim. To je prvi put da doktori veterinarske medicine sa ponosom noseći ime naše Republike, predstavljaju Republiku Srpsku, u svim ovim za veterinare bitnim institucijama“, rekao je Bošković. Dodjeljivanje ovog prestižnog priznanja načelnik Gatarić je prokomentarisao riječima međusobnog uvažavanja i poštovanja veterinara, kao i istinskog vrednovanja uloženog truda i rada u veterinarskoj komori. Uvođenje komore u evropsku i svjetsku asocijaciju, Gatarić smatra velikim bogatstvom za Republiku Srpsku.“Neki kriteriji koje naša struka u Republici Srpskoj prati, su daleko iznad nivoa, na nivou same BiH. I mi smo u tom smislu sigurno ispres u odnosu na čitavu BiH. Ovo priznanje je jedan kontinuitet u radu i nešto što govori o našem međusobnom poštovanju kao kolega veterinara“, rekao je Gatarić. Vodeći ljudi veterinarske struke ističu da je dodijeljeno priznanje Gatariću s pravom otišlo u prave ruke. „ Kolega Gatarić neću da hvalim biće da sam mu prijatelj, ali zaista zaslužuje sve čestitke. I bez obzira koliko mi jesmo prijatelji, još uvijek imam jedno lično divljenje prema njemu. U svakom slučaju jedna zvijezda naše struke“, rekao je Zoran Katrinka, kancelar za Evropu u Svjetskoj veterinaskoj asocijaciji. Milenko Stevančević, direktor Departmana za veterinarsku medicinu Novi Sad je rekao, da zahvaljujući Gatariću oni danas na departmanu imaju veliki broj studenata iz RS, uključujući i Gatarićevog sina. „Od upisanih 1.300 studenata na Departman za veterinarsku medicinu sigurno sedam do osam odsto su studenti iz Republike Srpske i to su jedni od najboljih đaka“, rekao je Stevančević. Ovogodišnje teme savjetovanja doktora veterinarske medicine RS sa međunarodnim učešćem su zarazne bolesti, javno zdravlje i biosigurnost životnih namirnica. Prilikom svečanog otvaranja skupa, osim dodjeljivanja priznanja i nagrada pojedincima i  institucijama, potpisan je sporazum o saradnji između Veterinarske komore RS i Veterinarske komore Makedonije.

Prilog TV K3