Postavljanjem table sa istaknutim nazivom mjesta i topografskim znakovima na jezicima nacionalnih manjina na kružnom toku u prnjavorskom prigradskom naselju Vijaka počela je realizacija projekta zaštite i očuvanja manjinskih jezika u BiH pod pokroviteljstvom Vijeća Evrope i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Danas i sutra predviđeno je postavljanje ukupno 46 topografskih znakova u Prnjavoru, Srpcu, Gradišci i Laktašima, a do kraja oktobra još tri table biće postavljene u Bijeljini.

Pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice Saliha Đuderija podsjetila je na praksu izdvajanja određenih budžetskih sredstava na nivou BiH za očuvanje kulture, tradicije, jezika i istorije nacionalnih manjina, i njihovu vidljivost široj javnosti.

Ona je napomenula da je Prnjavor jedna od prvih lokalnih zajednica u BiH koja je intenzivno počela sa inkluzijom nacionalnih manjina u svim sferama javnog i društvenog života.

„Sa predstavnicima lokalne vlasti u Prnjavoru dugi niz godina sarađujemo na različitim projektima, a nastavljamo kroz  ovu inicijativu Vijeća Evrope i našu obavezu poštovanja okvirne Konvencije o jezicima nacionalnih manjina“ , rekla je Đuderija i dodala da su Udruženja koja djeluju u Prnjavoru uključena u sve važne procese i među glavnim su predlagačima aktivnosti i ideja na nivou BiH.

Anđela Longo iz Odjeljenja za borbu protiv diskriminacije Vijeća Evrope kaže da je važno da ljudska prava zažive u manjim lokalnim sredinama, a ne samo u velikim gradovima.

„Lokalni nivo je zapravo mjesto gdje se ljudska prava direktno primjenjuju na građane i zato je važno da budemo ovdje prisutni. Ovaj okvir je izuzetno važan za nacionalne manjine i manjinske jezike jer doprinosi socijalnoj koheziji, što je posebno viljivo u Prnjavoru“ , rekla je Longo.

Ona kaže da je važno pokazati i da BiH na svim nivoima preduzima  značajne korake ka boljem poštovanju manjinskih prava i da raznolikost svi prihvataju.

Načelnik opštine, Darko Tomaš istakao je da se Prnjavor ponosi činjenicom da u njemu žive pripadnici 13 nacionalnih manjina i da ova lokalna zajednica predstavlja najbolji primjer suživota i tolerancije među različitim narodima.

Tomaš je napomenuo da je u Prnjavoru do danas postavljeno 14 tabli sa istaknutim nazivom mjesta i topografskim oznakama na jezicima nacionalnih manjina, čime se iz ove lokalne zajednice šalje poruka da je Prnjavor otvoren za sve koji ovdje žele da žive i rade.

„Danas smo predstavnicima Vijeća Evrope predali izjavu kojom se opština Prnjavor obavezuje da će nastaviti sa daljom realizacijom projekta koji je za nas od velikog značaja“, rekao je Tomaš.

Stručni saradnik za nacionalne manjine opštine Prnjavor Tomislav Durtka napomenuo je da nacionalne manjine zastupljene u Prnjavoru čine 10 odsto od ukupnog broja nacionalnih manjina u Republici Srpskoj i da je upravo zbog toga ova lokalna zajednica unazad 130 godina poznata i pod nazivom „Mala Evropa“.

SRNA T.S.