Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti obavještava da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH objavilo javne pozive za dodjelu grant sredstava:

  1. Crkvama i vjerskim zajednicama u BiH,
  2. Za podršku udruženjima nacionalnih manjina u BiH,
  3. Organizacijama za ljudska prava u cilju promocije ljudskih prava u BiH,
  4. Udruženjima porodica nestalih osoba u BiH,
  5. Za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u BiH,
  6. Za podršku organizacijama osoba sa invaliditetom u BiH,
  7. Za pomoć Romskom nevladinom sektoru u BiH,
  8. Nevladinim organizacijama koje osiguravaju direktnu pomoć žrtvama trgovine ljudima državljanima BiH.

Javni pozivi su objavljeni 04.11.2016. godine na zvaničnoj internet stranici Ministarstva i ostaju otvoreni 21 dan od dana objavljivanja.

Sve dodatne informacije o navedenim javnim pozivima zainteresovani mogu pronaći na internet stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH: http://www.mhrr.gov.ba/default.aspx?langTag=bs-BA&template_id=127&pageIndex=1.