Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava  roditelje djece rođene 2016. godine koja će do početka nove školske godine napuniti šest godina i djece rođene 2015. godine koja do sada nisu upisana u školu, da će se obavljati ljekarski pregledi djece za upis u prvi razred osnovne škole tokom aprila i maja tekuće godine.

Za djecu sa navršenih šest godina starosti ljekarski pregled će se obavljati u ambulantama porodične medicine (u Prnjavoru i terenskim ambulantama), kod ljekara, kod koga je porodica registrovana. Pregled djece koja nemaju navršenih šest godina starosti obavljaće pedijatar kod koga je dijete registrovano. Nakon ljekarskog pregleda upis djece će se vršiti u školama.

Za sve informacije u vezi upisa djece u prvi razred, možete kontaktirati putem telefona matičnu školu u koju će dijete biti upisano, kao i pedijatrijsku ambulantu ili tim porodične medicine kod koga je dijete registrovano.