Komisija za izbor korisnika banjsko-klimatske rehabilitacije razmotrila je podnese zahtjeve i sačinila listu izabranih korisnika, u okviru Projekta banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske za 2016. godinu. Na listu izabranih korisnika može se podnijeti prigovor u roku od 15 dana od dana isticanja istih na oglasne table Opštinske uprave opštine Prnjavor. Komisija će u roku od 7 dana od dana isteka roka za prigovore, riješiti iste i sačiniti konačnu listu, te dostaviti nadležnom ministarstvu na saglasnost.

Lista korisnika

Lista korisnika

SAMSUNG CSC