U okviru Projekta banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2018. godinu, Komisija za izbor korisnika banjsko – klimatske rehabilitacije dana 11.5.2018. godine sačinila je liste izabranih korisnika. Na navedene liste može se podnijeti prigovor u roku od sedam dana od dana isticanja istih na oglasne table. Komisija će u roku od sedam dana od dana isteka roka za prigovore, riješiti iste i sačiniti konačne liste, te dostaviti ih nadležnom ministarstvu na saglasnost.

L I S T A

izabranih korisnika za banjsko-klimatsku  rehabilitaciju u 2018. godini

R/b PREZIME I IME STATUS BROJ BODOVA
ČLANOVI PORODICA POGINULIH BORACA
1. LjUBOJEVIĆ DRAGICA PPB 100
2. BUNIĆ TOMISLAV PPB 100
3. NjENjIĆ ĐURĐIJA PPB 100
4. BUNIĆ MILKA PPB 100
5. JOVIĆ RADOJKA PPB 100
6. DUJAKOVIĆ ROSANKA PPB 100
7. SAMARDžIĆ STOJA PPB 100
8. SUVAJAC DUŠAN PPB 100
9. SUVAJAC NADA PPB 100

 

 

 

R/b PREZIME I IME STATUS BROJ BODOVA
RATNI VOJNI INVALIDI
1. VASIĆ GORAN RVI- 1 KATEGORIJE 103
2. KNEŽEVIĆ NEĐO RVI- 1 KATEGORIJE 98
3. MIRKOVIĆ DRAGAN RVI- 2 KATEGORIJE 83
4. JELIĆ RADIVOJE RVI- 3 KATEGORIJE 76
5. PETREŠIN ROMAN RVI- 1 KATEGORIJE 75
6. GAJIĆ NENAD RVI- 4 KATEGORIJE 71
7. JOVIĆ NADA RVI- 4 KATEGORIJE 71
8. PANČIĆ MILANKO RVI- 4 KATEGORIJE 69
9. ŽEREBNI SLAVKO RVI- 5 KATEGORIJE 64