Na osnovu člana 8. stav 1. i člana 10. stav 5. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja novčanih podsticaja za samozapošljavanje mladih na području opštine Prnjavor za 2022. godine (“Službeni glasnik opštine Prnjavor”, broj 15/22), a na prijedlog Komisije za ocjenu prijava za dodjelu sredstava u okviru programa pomoći mladima kroz “start up” preduzetništvo, načelnik opštine d o n o s i:

O D L U K U

o utvrđivanju Konačne rang liste korisnika i raspodjeli novčanih podsticaja za samozapošljavanje na području opštine Prnjavor za 2022. godinu

I

Načelnik opštine utvrđuje Konačnu rang listu korisnika kojima će biti dodijeljeni novčani podsticaji za samozapošljavanje za 2022. godinu:

 

Redni

broj

 

Prezime

 

Ime roditelja

 

Ime

Ukupan broj ostvarenih bodova(max 100)
1. Pušić Boško Marko 65
2. Pakuševski Željko Željka 56
3. Piljagić Mladen Mladenka 55
4. Simić Drago Branko 45

II

Ukupan iznos novčanih sredstava koji se dodjeljuje jednom korisniku je 6.000,00 KM.

III

Odluka o utvrđivanju Konačne rang liste korisnika i raspodjeli novčanih podsticaja za samozapošljavanje na području opštine Prnjavor za 2022. godinu, objaviće se u Službenom glasniku opštine Prnjavor, na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Prnjavor.