Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности општине Прњавор обавјештава спортске организације, основне и средње школе са подручја општине Прњавор да је Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске објавило неколико јавних позива за суфинансирање пројеката из области подршке породици и спортским организацијама, и то:

  1. Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката и активности у области подршке породици.
  2. Конкурс за суфинансирање активности спортских организација са сједиштем у Републици Српској у 2017. години.
  3. Конкурс за суфинансирање пројеката изградње, реконструкције, санације и адаптације спортских објеката или терена на територији Републике Српске у 2017. години.

Све додатне информације заинтересовани могу пронаћи на званичној интернет страници Министарства породице, омладине и спорта Републике Српске: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/Pages/default.aspx.