Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti obavještava da su Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske objavili javne pozive po projektima zapošljavanja, i to:

  1. Projekat podrške samozapošljavanju u 2017. godini,
  2. Projekat sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca VRS, demobilisanih boraca i RVI VRS u 2017. godini,
  3. Projekat podrške sticanju radnog iskustva mladih sa VSS u statusu pripravnika,
  4. Projekat obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije u 2017. godini,
  5. Projekat podrške zapošljavanju lica iznad 50 godina starosti i
  6. Projekat podrške zapošljavanju Roma u RS u 2017. godini.

Pravo učešća po svakom projektu pojedinačno ostvaruju nezaposlena lica i poslodavci iz Republike Srpske.

Javni pozivi su objavljeni 20.03.2017. godine, a rok za slanje prijava je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 19.04.2017. godine.

Sve dodatne informacije zainteresovana nezaposlena lica i poslodavci mogu pronaći na internet stranici: http://www.zzzrs.net/index.php/projekti/vlastiti/ ili u svim filijalama i biroima Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske: