Načelnik opštine, Darko Tomaš poziva studente sa područja opštine Prnjavor da podnesu zahtjeve za dodjelu studentske nagrade za najbolje studente u 2021. godini.

Zahtjevi za dodjelu studentske nagrade podnose se u šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor i dostavljaju se Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti.

Javni poziv za dodjelu studentskih nagrada za 2021. godinu objavljen je 30.09.2021. godine i traje osam dana od dana objavljivanja, odnosno do 08.10.2021. godine. Naknadne i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Javni poziv sa informacijama o uslovima za ostvarivanje prava za dodjelu studentske nagrade i dokumentaciji koju je potrebno priložiti, objavljen je na oglasnim tablama Opštinske uprave opštine Prnjavor, a isti se može preuzeti i putem linka – Javni poziv za dodjelu studentskih nagrada.

Obavještavamo podnosioce zahtjeva da, pored neophodne dokumentacije, uz zahtjev dostave i fotokopiju tekućeg računa.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefon broj 051/663-740, lokal 212.