Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti poziva predstavnike udruženja građana, sa područja opštine Prnjavor, da podnesu prijave  za dodjelu budžetskih sredstava u 2020. godini.

Prijave za dodjelu sredstava podnose se u Šalter sali Opštine Prnjavor i dostavljaju se Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti.

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava udruženjima u 2020. godini objavljen je 17.01.2020. godine i traje petnaest dana od dana objavljivanja. Naknadne i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Javni poziv sa informacijama o uslovima za ostvarivanje prava za dodjelu budžetskih sredstava i dokumentaciji koju je potrebno priložiti objavljen je na oglasnim tablama Opštinske uprave opštine Prnjavor i na linku: Javni poziv za udruženja.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na kontakt telefon: 051/663-740, lokal 212.