Na osnovu čl. 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 97/16, 36/19 i 61/21), člana 67. Statuta opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, br. 15/17 i 12/18) i člana 6. Pravilnika o dodjeli sredstava za sufinansiranje troškova učešća privrednih subjekata sa područja opštine Prnjavor na X Regionalnom sajmu privrede, poljoprivrede i turizma “PRNjAVOR 2022” (“Službeni glasnik opštine Prnjavor”, broj 14/22), načelnik opštine Prnjavor, raspisuje

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava za sufinansiranje troškova učešća privrednih subjekata sa područja opštine Prnjavor na X Regionalnom sajmu privrede, poljoprivrede i turizma “PRNjAVOR 2022”

Cilj javnog poziva:

Cilj Javnog poziva je sufinasiranje troškova učešća privrednih subjekata sa područja opštine Prnjavor na X Regionalnom sajmu privrede, poljoprivrede i turizma “PRNjAVOR 2022” (u daljem tekstu: Sajam).

Namjena sredstava:

Sredstva su namijenjena privrednim subjektima sa područja opštine Prnjavor koji su podnijeli prijavu za učešće na Sajmu, a sufinansiraće se 50% iznosa troškova zakupa izlagačkog prostora.

Pravo na dodjelu sredstava imaju privredni subjekti:

a) koji su registrovani i imaju sjedište na području opštine Prnjavor,

b) koji su podnijeli prijavu za učešće na Sajmu.

Način prijave i rok za prijavu:

Javni poziv za dodjelu sredstava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a biće objavljen na oglasnim tablama i zvaničnoj internet stranici opštine Prnjavor.

Prijava na javni poziv treba da sadrži: naziv i sjedište podnosioca prijave, kvadraturu ukupno zakupljene površine izlagačkog prostora, ime i prezime i broj telefona kontakt osobe.

Uz prijavu na javni poziv privredni subjekti su dužni priložiti:

a) ovjerenu kopiju rješenja o registraciji,

b) kopiju prijave o učešću na Sajmu,

v) kopiju žiro – računa.

Komisija imenovana od strane načelnika opštine izvršiće pregled pristiglih prijava, te sačiniti izvještaj koji će dostaviti načelniku opštine.

Na osnovu dostavljenog izvještaja načelnik opštine donosi Odluku o dodjeli sredstava.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom predaju se u Šalter sali opštine Prnjavor, u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje učešća na X Regionalnom sajmu privrede, poljoprivrede i turizma “PRNjAVOR 2022”.