Pozivaju se udruženja građana sa područja opštine Prnjavor da podnesu prijave  za dodjelu budžetskih sredstava u 2018. godini.

Prijave za dodjelu sredstava podnose se u Šalter sali opštine Prnjavor i dostavljaju se Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti.

Ponovni javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava udruženjima u 2018. godini objavljen je 07.03.2018. godine i traje petnaest dana od dana objavljivanja, odnosno do 22.03.2018. godine. Naknadne i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

 Javni poziv sa informacijama o uslovima za ostvarivanje prava za dodjelu budžetskih sredstava i dokumentaciji koju je potrebno priložiti objavljen je na oglasnim tablama Opštinske uprave opštine Prnjavor i zvaničnoj internet stranici opštine Prnjavor: PONOVNI JAVNI POZIV.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal 212.