Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti obavještava da je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS objavilo Javni poziv za dodjelu sredstava granta za sufinansiranje projekata/programa udruženja građana i fondacija. Pravo učestvovanja imaju udruženja i fondacije registrovane u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 52/01 i 42/05) i koja zastupaju ili promovišu interese Republike, odnosno jedinice lokalne samouprave i jačaju njen ugled u odabranim oblastima koje su navedene u pozivu. Konkurs ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja u dnevnom listu „Nezavisne novine“ i na internet stranici Ministarstva. Sve dodatne informacije i prijavni obrazac zainteresovani mogu pronaći na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/muls/Pages/default.aspx#collapsible0