Javni fond za dječiju zaštitu donio je odluku o produžetku roka za prijavu na javni konkurs za realizaciju projekta „Socijalizacija djece Republike Srpske 2022“.

Odlukom se produžava rok za prijavu na javne konkurse i to:

– Javni konkurs za izbor djece ciljnih kategorija za učešće u projektu „Socijalizacija djece Republike Srpske – 2022.god.“ (podrška ujednačavanju uslova za zadovoljavanje razvojnih potreba djece i kvalitetniji psiho-fizički razvoj), a na osnovu podnošenja zahtjeva roditelja/staratelja za ostvarivanje prava iz člana 34. Zakona o dječijoj zaštiti.

– Javni konkurs za izbor stručnog osoblja koordinatora i sportskih animatora za realizaciju projektra „Socijalizacija djece Republike Srpske – 2022.god.“.

– Javni konkurs za izbor vaspitača za realizaciju i učešće u projektu „Socijalizacija djece Republike Srpske – 2022.god.“ (podrška ujednačavanju uslova za zadovoljavanje razvojnih potreba djece i kvalitetniji psiho-fizički razvoj).

Rok za prijavu na javne konkurse objavljene u dnevnom listu „Glasu Srpske“, koji su važili u periodu 21.03. – 20.04.2022. godine, produžava se za 15 dana, odnosno do 05.05.2022. godine ili do popunjavanja kapaciteta, u skladu sa ciljnim kategorijama djece i ciljevima Projekta.

Produžetak roka za prijavu utvrđen je nakon analize trenutnog stanja prijava, odnosno saveznika prvostepenih organa da, i pored transparentnosti konkursa, potencijalni korisnici nisu obaviješteni o raspisanim konkursima i realizaciji Projekta u 2022. godini. Navedenom je doprinijela i opštepoznata situacija u vezi sa pandemijom virusa Kovid-19, zbog koje potencijalni podnosioci prijava nisu bili sigurni u realizaciju Projekta, te se o mogućnostima podnošenja prijava nisu ni raspitivali.

Rok za prijavu na navedene javne konkurse važi do naprijed navedenog datuma, odnosno do donošenja drugačije odluke direktora Fonda.

Prijavni obrazac za djecu.

Prijavni obrazac za stručno osoblje.