Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i investicije Opštine Prnjavor obavještava građane o privremenoj izmjeni režima saobraćaja na lokalnom putu prvog reda, Put od magistralnog puta M16.1 na Kojinom Hanu – Crkvena – Čivčije – Kokori – Brezičani (granica opštine Čelinac), dionica Kojin Han – Crkvena, na način da se u zoni ukrštanja trase auto-puta Banja Luka – Prnjavor – Doboj i lokalnog puta, saobraćaj odvija novoizgrađenom zaobilaznicom.

Privremena izmjena režima saobraćaja važi do ponovne izgradnje lokalnog puta, a najkasnije do 01.06.2017. godine.