Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i investicije Opštine Prnjavor obavještava građane da će saobraćaj na lokalnom putu prvog reda, put od regionalnog puta R 476 u Drenovi – Vukovići – Sabanjska Rijeka – Jotića Luke – most u Gornjim Vijačanima na granici sa opštinom Čelinac, dionica R 476 – Vukovići, u dužini od 2.600 metara, biti obustavljen radi rekonstrukcije, te se odvijanje saobraćaja usmjerava na Regionalni put R476 Prnjavor – Čelinac i lokalni put prvog reda, Put od regonalnog puta R476 u Donjim Vijačanima (Kačare) – Tubaci do granice opštine Čelinac (benzinska pumpa).

Privremeni režim odvijanja saobraćaja važiće do 08.08.2016. godine.