Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i investicije Opštine Prnjavor obavještava građane o privremenoj izmjeni režima saobraćaja na lokalnom putu od regionalnog puta R474 Popovići – Banja Kulaši – Prisoje – Gornji Vijačani – Vijačani Gornji (granica opštine Čelinac), dionica R474 Popovići – Banja Kulaši, iz dvosmjernog saobraćaja u dvije saobraćajne trake u naizmjenično odvijanje saobraćaja jednom saobraćajnom trakom.

Privremena izmjena režima saobraćaja važi do 10. juna 2016. godine.