Skupština opštine Prnjavor danas je na 6. redovnoj sjednici imenovala načelnike odjeljenja i službe Opštinske uprave opštine Prnjavor. Svi imenovani do sada su bili vršioci dužnosti načelnika Odjeljenja. Za načelnika Odjeljenja za opštu upravu imenovana je Svjetlana Kuzmanović. Za načelnika Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti imenovan je Ljubiša Šikarac. Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje je Brano Žunić. Načelnik Odjeljenja za finasije Aleksandar Njegomirović, Odjeljenja za stambeno – komunalne poslove i investicije Dalibor Preradović. Skupština je odlučila da načelnik Odjeljenja za boračko – invalidsku zaštiti bude Srđan Tomić, a načelnik Odjeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Mišo Vujić. Načelnica Odjeljenja za inspekcijske poslove je Suzana Švraka. Imenovanje načelnika Službe za javne nabavke i zajedničke poslove je povučeno sa dnevnog reda na pocetku sjednice.

prilog, TV K3