U okviru projekta “Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost”, raspisan je javni poziv za nezaposlene osobe u Prnjavoru za prijavu za učešće u besplatnoj obuci za zavarivanje MIG-MAG postupkom. Obuka je namijenjena nezaposlenim osobama sa mjestom prebivališta na području opštine Prnjavor, sa evidencije aktivnih tražilaca posla JU Zavoda za zapošljavanje – Biro Prnjavor, starijim od 18 godina. Obuka će trajati 40 školskih časova (30 sati) raspoređenih na maksimalno 10 radnih dana (dvije radne sedmice), i biće izvedena u novembru – decembru 2018. godine. Obuka će se provoditi u prijepodnevnim terminima, u obrazovnoj instituciji koja posjeduje materijalno – tehnička sredstva za izvođenje obuke. Polaznici će biti na vrijeme obavješteni o mjestu i vremenu održavanja obuke. Broj učesnika obuke je organičen na maksimalno 20 učesnika (četiri grupe po 5 učesnika obuke), a odabir polaznika obuke će se vršiti prema redoslijedu prijava do popunjenosti broja kandidata za koje se može obezbjediti obuka iz projekta. Kompletni troškovi obuke i prevoza učesnika obuke će biti plaćeni iz budžeta projekta (vrijednost obuke je oko 1300 KM po polazniku obuke). Nezaposlena lica koja su uspješno pohađala obuku za rad u industriji u okviru projekta ne mogu konkurisati po ovom javnom pozivu. Više informacija o načinu prijavljivanja je dostupno u javnom pozivu koji se može preuzeti  http://bit.ly/2zBoBDcLokalno partnerstvo Prnjavor je jedno od 19 takvih partnerstva uspostavljenih u zemlji u okviru projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, kojeg finansira Evropska unija sa 4 miliona evra, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), a koji za cilj ima prekvalifikaciju skoro 2.000 nezaposlenih osoba, te zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 opštine u BiH. Članovi Partnerstva Prnjavor su Agencija za razvoj preduzeća Eda Banja Luka (vodeći partner), Opština Prnjavor, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – Biro Prnjavor, Centar srednjih škola “Ivo Andrić” Prnjavor, MI Trivas d.o.o. i Topling d.o.o.

 

Agencija za razvoj preduzeća Eda