Zalaganjem načelnika opštine Prnjavor dr Siniše Gatarića mještanima Mjesne zajednice Grabik Ilova asfaltirana je veoma bitna dionica puta. U pitanju je putni pravac prvog prioriteta koji spaja prnjavorsku i srbačku opštinu, tačnije kojem gravitiraju Grabik, Velika i Gornja Ilova, te srbački Srđevići, Gornji i Donji Razboj. „Sa zadovoljstvom mogu da istaknem, da smo ispunili obećanje dato na Spasovdan prošle godine, da ćemo do Spasovdana ove godine asfaltirati jedan dio puta ovdje u Grabik Ilovi. Radi se o dionici puta od crkve pa sve do brda Dobrić, koje je predstavljalo veliki problem u saobraćaju“, rekao je Gatarić, koji je obišao asfaltiranu dionicu puta.
On je naglasio, da se radi o investiciji vrijednoj 80.000 KM, od čega je Opština Prnjavor izdvojila oko 75.000 KM. „Opština je finansirala asfaltiranje i pripremne radove, osim na jednom dijelu puta u dužini od 150 metara gdje su pripremne radove finansirali mještani Grabik Ilove. Asfaltirano je ukupno 850 metara puta širine pet metara“, rekao je Gatarić. Nedeljko Šestić, zamjenik predsjednika Savjeta mjesne zajednice Grabik Ilova zahvalio se načelniku Gatariću, te naglasio da je ovim radovima ostvaren san mještana Grabik Ilove. „Načelnik je ispunio ono što je obećao prošle godine, a ovim radovima smo riješili i veliki problem koji smo imali u zimskom periodu sa obalom Dobrić“, rekao je Šestić. Asfaltiranjem dionice puta u Grabik Ilovi u dužini od 850 metara, ova mjesna zajednica je na neki način postala dio predgrađa Prnjavora rekao je Nebojša Todić, član Savjeta mjesne zajednice Grabik Ilova. „Ostalo je samo još 300 metara, koje je načelnik obećao završiti možda i do kraja godine u četvrtom kvartalu, kada, nadamo se, postane novi načelnik i onda bi ova mjesna zajednica u potpunosti asfaltno bila povezana sa gradom“, rekao je Todić.