Na 45. redovnoj sjednici SO Prnjavor, koja će biti održana u ponedjeljak, 25. aprila, naći će se 21. tačka dnevnog reda. Odbornici će između ostalog raspravljati o prijedlogu Odluke o izmjenama Odluke o kreditnom zaduženju, prijedlogu Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č. br. 429/2 i 429/3 k.o. Karać) u svojini Opštine Prnjavor, prijedlogu Odluke o dopuni Odluke o uslovima za davanje poslovnih prostora i objekata na privremeno korišćenje, prijedlogu Odluke o dodjeli objekata, podrumskih prostorija i zemljišta na privremeno korišćenje, prijedlogu Odluke o dodjeli grobalja na upravljanje i održavanje, prijedlogu Odluke o dodjeli na korišćenje poslovnih prostorija Boračkoj organizaciji opštine Prnjavor, prijedlogu Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za kulturu Prnjavor, te prijedlogu Odluke o proširenim pravima socijalne zaštite u opštini Prnjavor za 2016. godinu.

Pred odbornicima parlamenta naći će se i Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za period 01.01-31.12.2015. godine, Izvještaj o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period 01.01-31.12.2015. godine, Izvještaj o izvršenim realokacijama za period 01.01-31.12.2015. godine, Izvještaj o radu Javne ustanove Dječiji vrtić “Naša radost” Prnjavor za radnu 2014/15. godinu, Izvještaj Upravnog odbora Javne ustanove Dječiji vrtić “Naša radost” Prnjavor, a u vezi sa Zaključkom Skupštine opštine Prnjavor broj: 01-022-17/16 od 28.01.2016. godine, kao i Inicijativa Stručnog vijeća ove ustanove, Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za socijalni rad Prnjavor za 2015. godinu i program rada za 2016. godinu, Izvještaj o radu Javne ustanove Narodna biblioteka Prnjavor za 2015. godinu kao i plan rada za 2016, Izvještaj o radu Javne ustanove Gimnazija Prnjavor za 2015. godinu, te Izvještaj o radu Javne ustanove Centar srednjih škola “Ivo Andrić” Prnjavor za 2015. godinu.

Na novom skupštinskom zasjedanju će se još naći i Odluka, rješenja i zaključci Imovinsko-pravne službe, Nacrt Strategije vodosnabdijevanja na području Opštine Prnjavor za period 2016-2020. godine, Informacija o projektu “Stvaranje uslova za sistematsko rješavanje stambenog zbrinjavanja Roma na području opštine Prnjavor, Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području opštine Prnjavor u 2015. godini, Informacija o radu Javnog preduzeća “DEP-OT” d.o.o. Regionalna deponija Banja Luka za 2015. godinu, Informacija o radu Pravobranilaštva Republike Srpske, Sjedišta zamjenika Banja Luka za period 01.01. do 31.12.2015. godine sa tabelarnim prikazom, te imenovana Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja.