Poreska uprava Republike Srpske i Opštinska uprava opštine Prnjavor pozivaju sve poreske obveznike poreza na nepokretnosti da izmire prvu ratu svoje obaveze po poreskom računu za 2018. godinu, kao i eventualno još uvijek neizmirene iznose po osnovu poreza na nepokretnosti iz prethodnih godina.

Propisani rok za uplatu prve rate je najkasnije do 30. juna 2018. godine. Naglašavamo da će svim vlasnicima nepokretnosti, koji nisu platili dospjele obaveze poreza na nepokretnosti, iznos biti uvećan za troškove postupka prinudne naplate i kamate.

Pored toga, pozivaju se i svi oni koji još uvijek nisu prijavili svoju nepokretnu imovinu da to učine odmah, jer će neprijavljene nepokretnosti koje identifikuje Poreska uprava Republike Srpske biti prijavljene po službenoj dužnosti, a vlasnicima uručeni poreski računi sa obračunatim kamatama i novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM za fizička lica, te od 1.000 KM do 3.000 KM za pravna lica, po neprijavljenoj nepokretnosti.