INVESTÍČNÍ CENTRUM

Investiční centrum je vytvořené s cílem usnadnit proces investování na území obce Prnjavor pro zájemce a podávat všechny informace od registračního procesu až po získání povolení na stavbu hospodářského objektu.

Primárním cílem je promoce obce Prnjavor jako investičního místa a poskytování veškerých informací a služeb, které jsou potřebné potenciálními investory, rychlým a snadným způsobem.

WAŻNIEJSZE TELEFONY

 

Pogotowie 124
Straż pożarna 123
Policja 122
Zegarynka 125
Ośrodek zdrowia Prnjavor – centrala 051/660-900
KP Vodovod Prnjavor (Wodociągi) 051/655-468
KP Park Prnjavor 051/660-685
Elektrodistribucija PJ Prnjavor 051/663-240
Sąd (Osnovni Sud) Prnjavor 051/660-494
Narodowy Fundusz Zdrowia Rep. Serbskiej 051/665-441
Find Pio (Ubezpieczenia Społeczne) 051/640-200
Urząd Skarbowy 051/640-030
Administracja Republiki Serbskiej do spraw geodezyjnych i własnościowych 051/660-572
Urząd Pracy 051/660-688
Lasy Republiki Serbskiej 051/660-950
Urząd Opieki Społecznej 051/660-428
Ośrodek Kultury 051/663-758
Biblioteka Miejska Prnjavor 051/660-893
Przedszkole Miejskie “NašaRadost” 051/655-434
Dworzec Autobusowy 051/660-462
Związek Auto – moto 051/665-451
Liceum Ogólnokształcące Prnjavor 051/660-346
Zespół Szkół Ponadpodstawowych 051/640-472
Szkoła Podstawowa “Branko Ćopić” 051/660-009
Szkoła Podstawowa “Nikola Tesla” 051/660-413
Szkoła Podstawowa “Meša Selimović” 051/682-243
Szkoła Podstawowa “Miloš Crnjanski” 051/681-111
Szkoła Podstawowa “Vuk Karadžić” D.Vijačani 051/687-074
Szkoła Podstawowa “Ivo Andrić” Kulaši 051/666-118
Szkoła Podstawowa “Sveti Sava” Smrtići 051/668-653
Szkoła Podstawowa “Petar Kočič“ Šibovska 051/684-122
Szkoła Muzyczna I i II stopnia Prnjavor 051/655-411

 

 

ADMINISTRACJA

 

ADMINISTRACJA GMINY PRNJAVPR

CENTRALA: 051/660-588

 

SZEF KANCELARII BURMISTRZA

lok. 122

RZECZNIK PRASOWY

WEWN. 122

SEKRETARIAT BURMISTRZA

WEWN. 101

SPECJALISTYCZNA SŁUŻBA

WEWN. 110

SEKRETARZ RADY MIASTA

WEWN. 231

PUNKT INFORMACYJNY DLA INTERESANTÓW

051/490-498

SZEF PUNKTU INFORMACYJNEGO

WEWN. 132

URZĘDNIK DS. MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH

051/660-152

SEKRETARIAT RADY GOSPODARCZEJ

051/660-152

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

WEWN. 232

INFORMACJE W SPRAWIE OPŁAT KOMUNALNYCH

WEWN. 120

INFORMACJE W SPRAWIE WYDAWANIA POZWOLEŃ

WEWN. 220

WGLĄD DO DOKUMENTACJO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

WEWN. 219

INFORMACJE W SPRAWIE WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH

WEWN. 120

WYDZIAŁ OCHRONY LUDNOŚCI

WEWN. 105

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYNAJMU OBSZARÓW PUBLICZNYCH

WEWN. 120

ZGŁASZANIE AWARII OŚWIETLENIA MIEJSKIEGO

WEWN. 119

ZGŁASZANIE AWARII ŚWIATEŁ ULICZNYCH

WEWN. 119

ODBLOKOWANIE SAMOCHODU ZE WZGLĘDU NA NIEOPŁACONY PARKING

051/660-151

INFORMACJE NA TEMAT ROZWIĄZAŃ NA TEMAT MIEJSKICH TERENÓW POD WYNAJEM I ZABUDOWĘ

WEWN. 121

INFORMACJE W SPRAWIE DOPŁAT ROLNICZYCH

051/660-860

INFORMACJE W SPRAWACH WETERANÓW I INWALIDÓW WOJENNYCH

WEWN. 206

 

KONTAKT

OPŠTINA PRNjAVOR

Karađorđeva br. 2
78 430 Prnjavor
Republika Srpska/BiH
Imjel: [email protected]
Telefon: 051/660-588 centrala

KABINET NAČELNIKA OPŠTINE

Telefon: 051/663-740
Faks: 051/663-740
Imejl: [email protected]

KABINET PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE

Telefon: 051/660-340
Faks: 051/663-740
Imejl: [email protected]

OPŠTINA PRNjAVOR

Adresa: Karađorđeva br. 2, 78 430 Prnjavor

Telefon: 051/663-588 centrala

Imejl: [email protected]

KABINET NAČELNIKA OPŠTINE

Telefon: 051/663-740

Faks: 051/663-740

Imejl: [email protected]

KABINET PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE

Telefon: 051/660-340

Faks: 051/663-740

Imejl: [email protected]

 

MNIEJSZOŚCI NARODOWE

Historia mniejszości narodowych gminy Prnjavor

Pod koniec XIX wieku obszar gminy Prnjavor, wtedy jeszcze słabo zaludniony, zasiedla ludność z Europy Wschodniej i Środkowej. Poprzez masowe migracje i dzięki polityce austro-węgierskiej gmina Prnjavor staje się przestrzenią wieloetniczną. Według niektórych danych około dwudziestu różnych grup etnicznych osiedliło się na terenie gminy Prnjavor pod koniec XX wieku, a Prnjavor słusznie nazwano „małą Europą” lub „Europą w miniaturze”. Jako pierwsi na te  tereny przybywają Włosi w 1881 r. zasiedlając wioskę Štivor. Jesienią 1894 r. na Maćino Brdo przybyli Czesi i według niektórych podań, to oni sprowadził ziemniaki do Bośni i Hercegowiny. Obszar dawnego powiatu Prnjavorskiego zasiedlają Polacy w 1892 r. Po zakończeniu II wojny światowej polski rząd nawoływał Polaków żyjących poza granicami kraju do powrotu na ziemie odzyskane. Wyjeżdżając wtedy z Prnjavoru mówili: “Jesteśmy ludźmi o dwóch sercach, jedno jest w Polsce, a drugie w rozśpiewanej Bośni”. Pierwsze niemieckie rodziny na terenie gminy Prnjavor zaczęły się osiedlać w 1888 r., a dziesięć lat później zaczęła napływać tu ludność ukraińska. Nie ma dokładnych danych jeżeli chodzi o osiedlanie się na tych terenach Romów, ale istnieją dowody na to, że Romowie wyemigrowali na Bałkany ponad 700 lat temu, czego dowodem są stare romskie nagrobki. Zasiedlanie regionu Prnjavorskiego przez Węgrów trwało od 1900 do 1910 r. Obszary te też zasiedlali nieliczni Słowacy, Bułgarzy, Rumuni i inni. Przyjeżdżali zazwyczaj w zaprzężonych w konie powozach, przywożąc ze sobą inną etnologię i etnografię, pozostawiając na zawsze ślad swoich obyczajów i kultury.Wspólne życie na tym obszarze, często naznaczone burzliwymi wydarzeniami, stworzyło atmosferę szacunku i tolerancji, która przez dziesięciolecia była cechą charakterystyczną Prnjavoru. Dlatego dzisiaj jesteśmy dumnie nazywani „Małą Europą”.

Mniejszości narodowe dzisiaj

Według spisu przeprowadzonego w 2003 r. w Prnjavorze mieszka 1.452 członków mniejszości narodowych, co stanowi 10% całkowitej liczby mniejszości narodowych w Republice Serbskiej. Mniejszości narodowe w Prnjavorze cieszą się wsparciem gminy Prnjavor w formie finansowania imprez i projektów, które są organizowane poprzez działania ich stowarzyszeń.

Festiwal mniejszości narodowych gminy Prnjavor “Mała Europa” to międzynarodowa manifestacja obejmująca instytucje kulturalne i artystyczne z całej Republiki Serbskiej oraz Bośni i Hercegowiny, krajów regionu, krajów mniejszości narodowych (Czechy, Polska, Włochy, Ukraina) Unii Europejskiej i innych.W festiwalu bierze udział co najmniej 2000 gości z kraju i zagranicy, a gośćmi festiwalu są wysocy urzędnicy (przedstawiciele władz) z Republiki Serbskiej, Bośni i Hercegowiny oraz krajów regionu, ambasadorzy krajów mniejszości narodowych mieszkających w gminie Prnjavor oraz przedstawiciele i członkowie stowarzyszeń mniejszości narodowych z kraju i zagranicy, a także przedstawiciele Rady Europy.

Głównym celem Festiwalu Mniejszości Narodowych Gminy Prnjavor „Mała Europa” jest promocja i zachowanie tradycji, kultury, języków i zwyczajów mniejszości narodowych z obszaru gminy Prnjavor oraz promocja piękna różnorodnej społeczności charakterystycznej dla gminy Prnjavor, a także ustanowienie nowych i wzmocnienie istniejących powiązań z krajami macierzystymi mniejszości narodowych z obszaru gminy.

Ważnym aspektem festiwalu jest promocja gminy Prnjavor, ale także regionu, zwłaszcza gmin z regionu Banja Luki, w kategoriach turystycznych, kulturalnych i biznesowych, biorąc pod uwagę fakt, że gośćmi festiwalu są zorganizowane grupy turystów z Czech, Polski, Ukrainy i Włoch oraz krajów regionu.Oprócz tańców i śpiewów charakterystycznych dla członków mniejszości narodowych i ich krajów pochodzenia, festiwal prezentuje dawne rzemiosło i specjały gastronomiczne tradycyjnych kuchni wymienionych krajów.W ramach festiwalu organizowane są wizyty w znanych miejscowościach turystycznych w gminie Prnjavor i sąsiednich gminach, dlatego impreza ma pozytywny wpływ na promocję i rozwój turystyki w całym regionie.

Gmina Prnjavor organizuje wspomniane wydarzenie we współpracy z „Związkiem Mniejszości Narodowych Gminy Prnjavor” oraz indywidualnymi stowarzyszeniami mniejszości narodowych z obszaru gminy (Stowarzyszenie Polaków, Czechów, Ukraińców, Włochów, Romów i Czarnogórców).

Festiwal odbywa się w sezonie letnim.

Na terenie gminy Prnjavor aktywnie działa 9 stowarzyszeń mniejszości narodowych:

UKPD “Taras Szewczenko, prezes – Ivan Nešić

Tel: +387 (0)66-432-880

E-mail: [email protected]

Stowarzyszenie Ukraińców “Zlatni Klas”, prezes – Mihal Hemun

Tel +387 (0) 66-749-004

E-mail: [email protected]

Stowarzyszenie Włochów Štivor, klub Trentini, prezes – Stjepan Moreti

Tel +387 (0)66-935-126

E-mail: [email protected]

Stowarzyszenie Czechów “Czeszka Beseda” Maćino Brdo, prezes – Zdenka Hajek

Tel +387 (0)65-421-029

E-mail: [email protected]

Stowarzyszenie Polaków “Bolesławiec”, prezes – Igor Kanjski

Tel +387 (0)66-850-412

E-mail: [email protected]

Stowarzyszenie Romów gminy Prnjavor, prezes – Nenad Mirković

Tel +387 (0)65-773-615

E-mail: [email protected]

Stowarzyszenie romów “Romska djevojka – Romani Ćej” prezes – Snježana Mirković

Tel +387 (0)66-020-547

E-mail: [email protected]

Stowarzyszenie Czarnogórców “Lovćen”, prezes – Predrag Miranović

Tel +387 (0)65-693-988

E-mail: [email protected]

Związek Mniejszości Narodowych Gminy prnjavor”, prezes- Franji Rover

Tel +387 (0)65-750-743

E-mail: [email protected]

MIASTA PARTNERSKIE

Bolesławiec (Polska)

Miasto Bolesławiec jest położone na południowym zachodzie Polski w regionie Dolnego Śląska. Oddalony jest o 123 km od Wrocławia który jest centru administracyjnym Dolnego Śląska. Miasto Bolesławiec jest oddalone od Prnjavoru o 1094 km. Ze względu na swoją długą tradycję w produkcji ceramiki najwyższej jakości, Bolesławiec jest znany na całym świecie jako „Miasto Ceramiki”.

Porozumienie o współpracy miast partnerskim między Bolesławcem i Prnjavorem zostało podpisane w 1974 r., a następnie odnowione w 1988 i 2006 r.

Liczba mieszkańców: 40.837

Prezydent: Piotr Roman

Oficjalna strona internetowa miasta: www.um.boleslawiec.pl

Prezentacja miasta: www.youtube.com/watch?v=WR6oauBkR0c

Film promocyjny: www.youtube.com/watch?v=K-WK6c6numA


Powiat Bolesławiecki

Powiat Bolesławiecki, którego centrum administracyjne znajduje się w Bolesławcu istnieje od 1999 r, tj. od czasu wprowadzonej reformy administracyjnej w Polsce. W jego skład wchodzi 6 gmin: Osiecznica, Gromadka, Bolesławiec, Nowogrodziec, miasto Bolesławiec i Warta Bolesławiecka.

W 1946 r. dzięki porozumieniu między ówczesną Socjalistyczną Jugosławią i Rzeczpospolitą Polską umożliwiony został powrót polskiej reemigracji, która do tej pory osiedliła się w północnej Bośni, a najliczniejsza była w rejonie Prnjavoru. Przeszło 18.000 Polaków wyjechało z Bośni osiedlając się na terenie dzisiejszego Powiatu Bolesławieckiego.

Porozumienie o partnerstwie zostało podpisane w 1974 r., a następnie odnowione 16.04.2015 r.

Liczba mieszkańców” 88.343

Starosta: Tomasz Gabrysiak

Oficjalna strona internetowa powiatu: www.powiatboleslawiecki.pl

Film promocyjny: www.youtube.com/watch?v=9bomgLw46CE


Żydaczów (Ukraina)

Miasto Żydaczów jest położone we wschodniej części Ukrainy, oddalone o 63 km od centralnego miasta regionu – Lwowa. Żydaczów jest oddalony od Prnjavoru o 995 km.

Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z XII w., a już w XIV w. staje się centrum niegdysiejszej Galicji.

Porozumienie o miastach partnerskich zostało podpisane 15 września 2011 r.

Liczba mieszkańców: 11.683

Burmistrz: Levko Vladimir Semenowicz

Oficjalna strona internetowa miasta: www.zhydachiv-meriya.lviv.ua

Prezentacja miasta: www.youtube.com/watch?v=qUbfqwnffBw

Film promocyjny: www.youtube.com/watch?v=NgNRNLLGQXA


Boskovice (Czechy)

Miasto Boskowice jest położone w północnej części południowych Moraw. Oddalone jest o 42 km od centrum regionalnego – Brna, a o 752 km od Prnjavoru. Miasto zostało założone w połowie XIII w. o czym świadczy wiele znalezisk archeologicznych, twierdze i dworki.

Porozumienie o miastach partnerskich zostało podpisane 23 marca 2013 r. W Prnjavorze.

Liczba mieszkańców: 11.504

Burmistrz: Jaroslav Dohnálek

Oficjalna strona internetowa miasta: www.boskovice.cz

Film promocyjny: www.youtube.com/watch?v=_cR_oVT4qYw

 

MAŁA EUROPA

Pod koniec XIX wieku obszar gminy Prnjavor, wtedy jeszcze słabo zaludniony, zasiedla ludność z Europy Wschodniej i Środkowej. Poprzez masowe migracje i dzięki polityce austro-węgierskiej gmina Prnjavor staje się przestrzenią wieloetniczną.Według niektórych danych około dwudziestu różnych grup etnicznych osiedliło się na terenie gminy Prnjavor pod koniec XX wieku, a Prnjavor słusznie nazwano „małą Europą” lub „Europą w miniaturze”. Jako pierwsi na te  tereny przybywają Włosi w 1881 r. zasiedlając wioskę Štivor. Jesienią 1894 r. na Maćino Brdo przybyli Czesi i według niektórych podań, to oni sprowadził ziemniaki do Bośni i Hercegowiny. Obszar dawnego powiatu Prnjavorskiego zasiedlają Polacy w 1892 r. Po zakończeniu II wojny światowej polski rząd nawoływał Polaków żyjących poza granicami kraju do powrotu na ziemie odzyskane. Wyjeżdżając wtedy z Prnjavoru mówili: “Jesteśmy ludźmi o dwóch sercach, jedno jest w Polsce, a drugie w rozśpiewanej Bośni”. Pierwsze niemieckie rodziny na terenie gminy Prnjavor zaczęły się osiedlać w 1888 r., a dziesięć lat później zaczęła napływać tu ludność ukraińska. Nie ma dokładnych danych jeżeli chodzi o osiedlanie się na tych terenach Romów, ale istnieją dowody na to, że Romowie wyemigrowali na Bałkany ponad 700 lat temu, czego dowodem są stare romskie nagrobki. Zasiedlanie regionu Prnjavorskiego przez Węgrów trwało od 1900 do 1910 r. Obszary te też zasiedlali nieliczni Słowacy, Bułgarzy, Rumuni i inni. Przyjeżdżali zazwyczaj w zaprzężonych w konie powozach, przywożąc ze sobą inną etnologię i etnografię, pozostawiając na zawsze ślad swoich obyczajów i kultury.Wspólne życie na tym obszarze, często naznaczone burzliwymi wydarzeniami, stworzyło atmosferę szacunku i tolerancji, która przez dziesięciolecia była cechą charakterystyczną Prnjavoru. Dlatego dzisiaj jesteśmy dumnie nazywani „Małą Europą”.