Pod koniec XIX wieku obszar gminy Prnjavor, wtedy jeszcze słabo zaludniony, zasiedla ludność z Europy Wschodniej i Środkowej. Poprzez masowe migracje i dzięki polityce austro-węgierskiej gmina Prnjavor staje się przestrzenią wieloetniczną.Według niektórych danych około dwudziestu różnych grup etnicznych osiedliło się na terenie gminy Prnjavor pod koniec XX wieku, a Prnjavor słusznie nazwano „małą Europą” lub „Europą w miniaturze”. Jako pierwsi na te  tereny przybywają Włosi w 1881 r. zasiedlając wioskę Štivor. Jesienią 1894 r. na Maćino Brdo przybyli Czesi i według niektórych podań, to oni sprowadził ziemniaki do Bośni i Hercegowiny. Obszar dawnego powiatu Prnjavorskiego zasiedlają Polacy w 1892 r. Po zakończeniu II wojny światowej polski rząd nawoływał Polaków żyjących poza granicami kraju do powrotu na ziemie odzyskane. Wyjeżdżając wtedy z Prnjavoru mówili: “Jesteśmy ludźmi o dwóch sercach, jedno jest w Polsce, a drugie w rozśpiewanej Bośni”. Pierwsze niemieckie rodziny na terenie gminy Prnjavor zaczęły się osiedlać w 1888 r., a dziesięć lat później zaczęła napływać tu ludność ukraińska. Nie ma dokładnych danych jeżeli chodzi o osiedlanie się na tych terenach Romów, ale istnieją dowody na to, że Romowie wyemigrowali na Bałkany ponad 700 lat temu, czego dowodem są stare romskie nagrobki. Zasiedlanie regionu Prnjavorskiego przez Węgrów trwało od 1900 do 1910 r. Obszary te też zasiedlali nieliczni Słowacy, Bułgarzy, Rumuni i inni. Przyjeżdżali zazwyczaj w zaprzężonych w konie powozach, przywożąc ze sobą inną etnologię i etnografię, pozostawiając na zawsze ślad swoich obyczajów i kultury.Wspólne życie na tym obszarze, często naznaczone burzliwymi wydarzeniami, stworzyło atmosferę szacunku i tolerancji, która przez dziesięciolecia była cechą charakterystyczną Prnjavoru. Dlatego dzisiaj jesteśmy dumnie nazywani „Małą Europą”.