MIRELA MILIJAŠ , naczelnik wydziału

Adres: Svetog Save 10

Tel. 051/663-367, 051/663-267

Fax. 051/663-267

E-mail: [email protected]

W ramach wydziału ds. Inspekcji wydzielone są 2 pododdziały:

 • Nadzoru inspekcyjnego
 • Policji komunalnej.

W ramach pododdziału ds. Nadzoru inspekcyjnego wyróżnione zostały:

–   kontrola rynku (inspekcja rynku)

 • inspekcja rolnicza
 • inspekcja weterynaryjna
 • inspekcja urbanistyczno-budowlana
 • inspekcja ekologiczna
 • kontrola żywności
 • inspekcja sanitarna
 • Inspekcja ruchu drogowego

Pododdział ds. Policji komunalnej

Zgłoszenia niezgodnego z prawem postępowania osób prawnych, osób fizycznych i przedsiębiorców podlegających gminnemu nadzorowi inspekcyjnemu mieszkańcy mogą ZGŁASZAĆ od 7,00 do 15,00 pod nr telefonów:

 • 051/663-367 – Naczelnik wydziału ds. Inspekcji
 • 051/663-267 – pododdział ds. Policji komunalnej,

bądź pisemnie na adres:

Opština Prnjavor

Odjeljenje za inspekcijske poslove

Ul. Svetog Save br. 10

78430 Prnjavor