Gmina Prnjavor charakteryzuje się wyraźną tradycją przedsiębiorczości, a także szansą na rozwój produkcji rolnej i przemysłu spożywczego. Podstawą rozwoju gminy są małe i średnie przedsiębiorstwa. Większość firm działa w branży obróbki metali, produkcji żywności i skóry oraz obuwia, ale perspektywiczne są również branże produkcji mebli i materiałów budowlanych. Z tradycją przedsiębiorczości, położeniem geograficznym – granica UE i kluczowe europejskie drogi wschód-zachód, północ-południe oddalone o 60 km, rozwinięty przemysł rolny, spożywczy i metalowy. To wszystko sprawia, że gmina Prnjavor jest doskonałym miejscem dla nowych inwestycji.