Opština Prnjavor si-la preduzetnikani tradicija thaj o šajipe pala bajrovipe pala poljoprivrednoćerdipe thaj xapengi industrija. Opštinako bajrovipe istaren cikne thaj maškarutne firmura.  Majbare firmura ćerenbući ande pašimata pala sastrunengo ćerdipe, xapesko ćerdipe thaj ćerdipe pala morćhi thaj podjipe, thaj baro than istaren e ćerdipa pala o kašt thaj kaštenge šeja thaj ćerdipe pala građevinsko materijalo.    Uzo preduzetnikani tradicija, kote si geografikani pozicija pe 60 km duripe katari EU thaj katare evropake drumurape rigate sjevero-jugo thaj istoko-zapado.Pala lačho thaj buhljardo poljoprivredno ćerdipe, xapengi thaj sastrunengi industrija ande opština Prnjavor mothovel šukar lokacija pala neve investicija.