OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE PRNJAVOR

CENTRALA: 051/660-588

ŠEF KABINETA NAČELNIKA

lok. 122

ODNOSI SA JAVNOŠĆU

lok. 122

SEKRETARICA NAČELNIKA

lok. 101

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

lok. 110

SLUŽBENIK ZA INFORMISANJE

lok.102

SEKRETAR SKUPŠTINE

lok. 231

INFO PULT ŠALTER SALE

051/490-498

ŠEF ŠALTER SALE

lok. 132

SLUŽBENIK ZA PITANJA NACIONALNIH MANJINA

051/660-152

SEKRETARIJAT PRIVREDNOG SAVETA

051/660-152

INFORMACIJE ZA PRIVREDNIKE I PREDUZETNIKE

lok. 232

INFORMACIJE U VEZI KOMUNALNE NAKNADE

lok. 120

INFORMACIJE U VEZI IZDAVANJA DOZVOLA

lok. 220

UVID U PROSTORNO-PLANSKU DOKUMENTACIJU

lok. 219

INFORMACIJE U VEZI IZDAVANJA PARKIN KARATA

lok. 120

ODSJEK ZA CIVILNU ZAŠTITU

lok. 105

INFORMACIJE U VEZI ZAKUPA JAVNIH POVRŠINA

lok. 120

PRIJAVA KVAROVA NA JAVNOJ RASVJETI

lok. 119

PRIJAVA OŠTEĆENJA NA VERTIKALNOJ SAOBRAĆAJNOJ SIGNALIZACIJI

lok. 119

DEBLOKIRANJE VOZILA ZBOG NEPLAĆENOG PARKINGA

051/660-151

INFORMACIJE O RJEŠENJIMA ZA GRADSKO-GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I RENTU

lok. 121

INFORMACIJE U VEZI POLJOPRIVREDNIH PODSTICAJA

051/660-860

INFORMACIJE IZ OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

lok. 206