MAJANGLALUTNO-ŠKOLAKO BAJRADIPE

Majanglalutno-školako lilvaripethaj bajradipe pe phuvjate e opštinako Prnjavor si e JU Čhavorengo  vrtićeste „Naša radost/Amaro baxtalipe“ Prnjavor. Ande gova ustanova si okto bajrovenge -edukativne grupura/khetanipa ande matično/fundesko vrtićo ando Prnjavor, thaj duj xamime vrtičke grupura/khetanipa ande Organizacijaki jedinica Donja Ilova.   Uzo gova Javne/Themeske ustanove kate si vadžaj trin majanglalutne-školake ustanovura ande privatno vlasništvo (“Pčelica/Birovljorri”, “Bambi” thaj “Mickey’s Land” ).

Sa vrtići ande javno/themesko thaj privatno sektoro, ćeren bući e Programesa pala majanglalutno-školako bajradipe thaj lilvaripe savo anel Ministarstvo pala prosvjeta thaj kultura.

Anav pala ustanova

Telefon

Adresa /E-mail

JU Čhavorengo vrtićo „Naša radost/Amaro baxtalipe“ Prnjavor

JU Čhavorengo vrtićo „Naša radost/Amaro baxtalipe“ Prnjavor – područnosektoro Donja Ilova

Direktoro: Slobodanka Vasić

051/655-434

 

051/660-194

 

 

Karađorđeva 1

78430 Prnjavor

[email protected]

PU „Pčelica/Birovljorri“ Prnjavor

Vlasniko: Boro Mijić

 

 

065/611-497

 

Jefimijina bb

78430 Prnjavor

[email protected]

 PU „Bambi“ Prnjavor

Vlasniko:Ružica Stanković

065/493-287 Ul. Prvomajska 2

78430 Prnjavor

[email protected]

PU  „Mickey’s Land“ Prnjavor

Vlasniko: Ivana Tofil Veselica

065/225-445

Beogradska 14

78430 Prnjavor

[email protected]

Pe phuvjatee opštinako Prnjavor fundesko lilvaripe/ edukacija si ćerdini krzobući savi ćeren okto centralnikane škola thaj  22 područnikane odjeljenjura. Ande školako 2017/2018. bršesko ande fundeske škola sikljoven 2.851 sikadura kataro angluno džiko injato klaso.

Siklipe ande fundeske škola ande školako 2017/2018. bršesko ćerel bući andi kooperacija e Kalendaresa pala bući pala gova školako brš, savo mothoda Ministarstvo pala prosvjeta thaj kultura RS.

FUNDESKO/I LILVARIPE/EDUKACIJA THAJ BAJRADIPE

Anav e školako

Telefon

Adresa /E-mail

OŠ “Nikola Tesla“ Prnjavor

Direktor: Vojin Gluvić

051/660-413 

Cara Lazara 26

78430 Prnjavor

[email protected]

OŠ “Branko Ćopić“ Prnjavor

Direktor: Jasmina Malešević

051/660-011

051/660-009

Rade Vranješević 1 78430 Prnjavor

[email protected]

OŠ “Meša Selimović“ Naseobina Lišnja

Direktor: Milan Vranić

051/682-243

Naseobina Lišnja bb, 78434 Lišnja

[email protected]

OŠ “Miloš Crnjanski“ Potočani

Direkor: Svjetlana Gajić

051/681-111

051/681-192

 

Potočani bb

78435 Potočani

[email protected]

OŠ “Vuk Karadžić“ Donji Vijačani

Direktor: Slavoljub Kozarević

051/687-074

Donji Vijačani

78432 Donji Vijačani

[email protected]

OŠ “Ivo Andrić“ Kulaši

Direktor: Željko Rudonjić

051/666-118 

Kulaši bb

78443 Kulaši

[email protected]

OŠ “Sveti Sava“ Gornji Smrtići

Direktor: Nataša Kusić

051/668-653

051/660-570

 

Gornji Smrtići bb

78438 Smrtići

[email protected]

OŠ “Petar Kočić“ Šibovska

Direktor: Mladen Simić

051/684-122 

Šibovska bb

78433 Šibovska

[email protected]

MAŠKARNO LILVARIPE/ EDUKACIJA

Maškarno lilvaripe pe opština Prnjavor pašimata ćerel bući krzo duj školura:  JU Gimnazija Prnjavor thaj JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor.

– JU Gimnazija Prnjavor sikljovel sikadura ande duj edukacijake droma: opštothaj računarsko-informatičko smjero.

– JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor sikljovel sikadura ande 5 avrečhande edukacijake droma (sa an sa 12 buća). Akanutne smjerura: Ekonomija, pravo thaj trgovina, Poljoprivreda thajxapesko ćerdipe, Mašinstvo thaj sastrunengoćerdipe, Elektrotehnika thaj  Šumarstvo thaj kaštengoćerdipe.

Ande školako 2017/2018. bršestesikljoven pesa an sa 1.063 sikadura ande maškarni škola.

Anav pala ustanova

Telefon Adresa /E-mail

JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor

Direktoro: Mirela Milijaš

 051/660-654

Rade Vranješević 1

 78430 Prnjavor

 [email protected]

 JU Gimnazija Prnjavor

Direktoro: Ljubinka Stanić

 051/660-795051/660-346

 

Rade Vranješević 1

 78430 Prnjavor

 [email protected]

ŠKOLA PALA FUNDESKO THAJ MAŠKARNO MUZIKAKO LILVARIPE/EDUKACIJA

Pe opštinaki pašimata sikadura si-len o šajipe te džan pe fundesko thaj maškarno siklovipe ande muzikaki edukacija ando Javna ustanova Muzička škola „Konstantin Babić“ Prnjavor.

Ande fundeski muzikaki škola siklipe si ćerdino pe odsjeko pala klasikani muzika. Siklipe si individualno pe šov instrumentura (harmonika, klavir, gitara, violina, flauta, klaniret), džiko ande mašarutni muzikaki škola o siklipe si ćerdino pe duj odsjekura: Muzičko izvođačothaj Muzičko saradniko-teoretičaro, thaj e khetanipeste/grupno (solfeđo, teorija muzike, muzički instrumenti, hor).

Anav e školako

Telefon Adresa /E-mail

JU Muzičkaškola „Konstantin   Babić“ Prnjavor

Direktoro: Đorđe Kovačević

  051/660-167

 

Vladike Platona 27

78430 Prnjavor

ms05skolers.org