Edukacja przedszkolna w gminie Prnjavor odbywa się w placówce publicznej – Przedszkolu Miejskim “Naša Radost” Prnjavor. Placówka może się pochwalić ośmioma grupami edukacyjnymi, z czego sześć grup znajduje się w ośrodku pozamiejscowym w miejscowości Donja Ilova. Oprócz wspomnianego przedszkola publicznego, w Prnjavorze istnieją jeszcze trzy przedszkola niepubliczne: “Pčelica”, “Bambi” i “Mickey’s Land”. Wszystkie przedszkola w sektorze publicznym i prywatnym działają zgodnie z programem Ministerstwa Edukacji i Kultury Republiki Serbskiej.

Nazwa placówki

Telefon

Adres/e-mail

Placówka publiczna Przedszkole Miejskie “Naša Radost” Prnjavor

Ośrodek pozamiejscowy Donja Ilova

Dyrektor: Slobodanka Vasić

051/655-434

 

051/660-194

 

 

Karađorđeva 1

78430 Prnjavor

[email protected]

Placówka Niepubliczna “Pčelica” Prnjavor

właściciel: Boro Mijić

 

 

065/611-497

 

Jefimijina BB

78430 Prnjavor

[email protected]

Placówka Niepubliczna “Bambi” Prnjavor

właściciel: Ružica Stanković

065/493-287

ul. Prvomajska 2

78430 Prnjavor

[email protected]

Placówka Niepubliczna “mickey’s Land” Prnjavor

właściciel: Ivana Tofil Veselica

065/225-445

Beogradska 14

78430 Prnjavor

[email protected]

Na terenie gminy Prnjavor znajduje się osiem centralnych szkół podstawowych oraz 22 wydziały pozamiejscowe. W Roku szkolnym 2017/2018 do szkół podstawowych uczęszczało 2 851 uczniów (uczących się w klasach od 1 do 9)

Zajęcia w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 prowadzone były zgodnie z kalendarzem pracy na wspomniany rok szkolny, uchwalonym przez Ministerstwo Edukacji i Kultury Republiki Serbskiej.

SZKOŁY PODSTAWOWE

Nazwa placówki

Telefon

Adres/e-mail

Szkoła Podstawowa “Nikola Tesla” Prnjavor

Dyrektor: Vojin Gluvić

051/660-413 

Cara Lazara 26

78430 Prnjavor

[email protected]

Szkoła Podstawowa “Branko Ćopić” Prnjavor

Dyrektor: Rajko Aleksić

051/660-011

051/660-009

Rade Vranješević 1

78430 Prnjavor

[email protected]

Szkoła Podstawowa “Meša Selimović” Naseobina Lišnja

Dyrektor: Milan Vranić

051/682-243

Naseobina Lišnja BB, 78434 Lišnja

[email protected]

Szkoła Podstawowa “Miloš Crnjanski” Potočani

Dyrektor: Svjetlana Gajić

051/681-111

051/681-192

 

Potočani BB

78435 Potočani

[email protected]

Szkoła Podstawowa “Vuk Karadžić” Donji Vijačani

Dyrektor: Gorana Kostrešević

051/687-074

Donji Vijačani

78432 Donji Vijačani

[email protected]

Szkoła Podstawowa “Ivo Andrić” Kulaši

Dyrektor: Željko Rudonjić

051/666-118 

Kulaši BB

78443 Kulaši

[email protected]

Szkoła Podstawowa “Svetu Sava” Gornji Smrtići

Dyrektor: Branislav Vračević

051/668-653

051/660-570

 

Gornji Smrtići BB

78438 Smrtići

[email protected]

Szkoła Podstawowa “Petar Kočić” Šibovska

Dyrektor: Mladen Simić

051/684-122 

Šibovska BB

78433 Šibovska

[email protected]

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

W gminie Prnjavor edukacja ponadpodstawowa odbywa się w dwóch szkołach: Liceum Ogólnokształcącym Prnjavor oraz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych “Ivo Andrić” Prnjavor. W liceum ogólnokształcącym edukacja jest prowadzona w klasach o dwóch profilach: ogólnym i matematyczno-informatycznym. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych “Ivo Andrić” uczniowie mogą się kształcić w pięciu kierunkach obejmujących dwanaście zawodów. Istniejące kierunki to: ekonomia, prawo i handel, rolnictwo i przetwórstwo żywności, mechaniczny z obróbką metali, elektrotechnika, leśnictwo i obróbka drewna. W roku szkolnym 2017/2018 w szkołach średnich uczyło się 1063 uczniów.

Nazwa placówki

Telefon Adres/e-mail

Zespół Szkół Ponadpodstawowych “Ivo Andrić” Prnjavor

Dyrektor: Mirela Milijaš

 051/660-654

Rade Vranješević 1

 78430 Prnjavor

 [email protected]

Liceum Ogólnokształcące Prnjavor

Dyrektor: Ljubinka Stanić

 051/660-795051/660-346

 

Rade Vranješević 1

 78430 Prnjavor

 [email protected]

SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA

W gminie Prnjavor uczniowie mają możliwość uczęszczania do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia “Konstantin Babić” Prnjavor.

W szkole muzycznej I stopnia uczniowie mogą się kształcić w kierunku muzyki klasycznej. Nauczanie odbywa się indywidualnie w kierunku sześciu instrumentów ( akordeon, fortepian, gitara, skrzypce, flet, klarnet) oraz grupowo (solfedżio, teoria muzyki, instrumenty muzyczne, chór).

Nazwa placówki

Telefon Adres/e-mail

Państwowa Szkoła Muzyczna “Konstantin Babić”

Dyrektor: Đorđe Kovačević

  051/660-167

 

Vladike Platona 27

78430 Prnjavor

[email protected]