Według danych administracji podatkowej Republiki Serbskiej, liczba pracowników w gminie Prnjavor w grudniu 2017 r. osiągnęła liczbę 6.876, liczba bezrobotnych według danych Urzędu Pracy w tym samym miesiącu została zmniejszona do 2.175, a średnia pensja netto według danych Urzędu Statystycznego w 2017 r. wynosiła 877,00 KM (marek wymienialnych). Łączne przychody Prnjavorskich podmiotów gospodarczych w 2016 r. wynosiły 654.637.312,00 KM (marek wymienialnych), podczas gdy wartość eksportu wynosiła 192.754.000,00 KM, co stanowi 6,72% eksportu gminy Prnjavor w Republice serbskiej i 2% eksportu w Bośni i Hercegowinie.

Tendencja wzrostu gospodarczego gminy Prnjavor, która liczy 34 357 mieszkańców i rozciąga się na powierzchni 631 km2 jest zauważalny już od dłuższego czasu, a szczególnie w ciągu ostatnich dwóch lat.

Według Agencji Pośrednictwa Usług Informacyjnych i Finansowych (APIF) na terenie gminy Prnjavor w 2016 r. zarejestrowano 2 335 podmiotów prawnych i 641 przedsiębiorców. Firmy działające w Prnjavorze w 2016 r. osiągnęły wartość eksportu 192.754.000,00 km, podczas gdy dane za 2017 r. mówią, że eksport wzrósł do 204.573.000,00 km

Jeżeli chodzi o import firm działających na terenie gminy Prnjavor, to w 2016 r. wyniósł on 115.232.000,00 km, podczas gdy w 2017 r. 121.744.000,00 km.

Już przed wojną w Bośni i Hercegowinie w Prnjavorze prężnie rozwijał się sektor metalowy oraz firmy zajmujące się obróbką metali, który zaraz obok przetwórstwa drewna, przetwórstwa spożywczego i skórzanego stanowił filar eksportu i rozwoju w gminie.

W sektorze obróbki metali działa 11 firm, które zatrudniają 530 pracowników. Udział sektora metalowego w całkowitym eksporcie  gminy Prnjavor wynosi 3.500.000,00 co stanowi 1,8 %. Sektor obróbki metali generuje przychód 89.528.961,00 km.

Według Agencji Pośrednictwa Usług Informacyjnych i Finansowych (APIF) pierwszą w rankingu firm z obszaru gminy Prnjavor jest Komerc Mali, z przychodem w 2016 r. opiewającym na kwotę 22.947.395,00 km, zatrudniającym 33 pracowników. Eksport firmy wynosił 65.574.240/00 km przy całkowitym zysku netto 4.197.496,00 km.

Drugim co do wielkości przedsiębiorstwem, które zatrudnia największą liczbę pracowników w sektorze handlu jest Leburić Komerc sp.z.o.o.. Notowany całkowity przychód 72.798.000,00 km. Firma zatrudnia 267 pracowników, a osiągnęła zysk 3.893.954,00 km.

Trzecią w rankingu co do wartości rocznego przychodu jest firma Standard S.A. z łącznym przychodem 29.108.338,00 km, zatrudniającą 353 pracowników,osiągnęła zysk w wysokości 1.221.412,00 km

Gmina Prnjavor należy do bardziej rozwiniętych lokalnych społeczności samorządowych, dlatego też stała się przykładem tego, że dzięki modernizacji administracji publicznej i korzyściom dla inwestorów i krajowych przedsiębiorców oraz dzięki rzetelnej i odpowiedzialnej pracy można stworzyć dobrze prosperującą gminę.

Zgodnie z profilem gospodarki gmina Prnjavor jest jedną z wiodących gmin Republiki Serbskiej z produkcją świeżego mleka (trzecie miejsce w RS). Również w gminie Prnjavor, a dokładnie w Banji Kulaši znajduje się źródło wyjątkowej wody.

W celu ziększenia atrakcyjności inwestycji gmina Prnjavor zainwestowała w rozwój strefy przemysłowej “Vijaka” o powierzchni 369 ha. Strefa przemysłowa Vijaka jest położona przy głównej drodze Derventa-Prnjavor-Banja Luka (M16) i autostrady “9 januar” Banja Luka-Doboj. Ta autostrada umożliwi połączenie europejskiego E-kierunku E-661 i koridora 5C. Władze gminy Prnjavor w ciągu najbliższych 20 lat postrzegają gminę Prnjavor jako ważny ośrodek gospodarczy, który przyciągnie dużą liczbę inwestorów krajowych i zagranicznych. Władze gminy mają jej długoterminową wizję, w przyszłości chciały by widzieć Prnjavor jako “Małą Europę” bądź “Europę w miniaturze”.