Podle údajů Daňové správy Republiky Srbské, počet zaměstnanců v obci Prnjavor v prosinci 2017.dosáhl  6.876, počet nezaměstnaných podle údajů Úřadu práce Republiky Srbské byl ve stejném měsíci snížen na 2.175,  a průměrná čistá mzda podle údajů statistického úřadu v roce 2017 byla 877,00 KM. Celkové příjmy podniků v Prnjavoru v roce 2016 činily 654.637.312,00 KM, zatímco hodnota vývozu činila 192.754.000,00 KM, což činí 6,72% vývozu obce Prnjavor vývozu Republiky Srbské a 2% z vývozu Bosny a Hercegoviny . Trend hospodářského růstu obce Prnjavor, která má 34.357 obyvatel a rozlohu 631 km 2, se zaznamenává již řadu let, a  zejména za poslední dva roky.

Podle Agentury pro zprostředkování, informační a finanční služby APIF na území obce Prnjavor  v roce 2016 bylo 235 registrovaných právnických osob a 641 podnikatel.

Společnosti na území obce Prnjavor uskutečnily vývoz v roce 2016 v hodnotĕ  192.754.000,00 KM, zatímco údaje za rok 2017 naznačují, že vývoz vzrostl na 204.573.000,00 KM .

Pokud jde o dovozu na území  obce Prnjavor, on v roce 2016 činil 115.232.000,00 KM, zatímco v roce 2017 činil 121.744.000,00 KM.  Již před válkou v BaH, Prnjavor se otočil kovovému sektoru a zpracování kovů , které jsou dnes, vedle zpracování dřeva, obchodu, potravinářského a kožedělného průmyslu,  páteří vývoje a exportu v této obci. V odvětví zpracování kovů funguje 11 podniků, kteří zaměstnávají 530 dĕlniků , podíl vývozu kovového odvětví ve celkovém vývozu Prnjavoru je 1,8% a činí 3.500.000,00 KM.  Sektor zpracování kovů realizuje příjem 89.528.961,00 KM.

Podle údajů Agentury pro zprostředkovaní, informační a finanční služby APIF  první podnik v obce Prnjavor je Komerc Mali s realizovaným příjmem v roce 2016 ve výši 220.947.395,00 KM se 33 zaměstnanců, vývozem 65.574.240, 00 KM, s celkovým čistým ziskem 4.197.496,00 KM.

Druhy podle hodnoty ročních příjmů je podnik s největším počtem zaměstnanců v obchodním sektoru Leburić-Komerc s.r.o. s celkovým příjmem 72.798.00,00 KM, s 267 zaměstnanců,s celkovým čistým ziskem 3.893.954,00 KM.

Na třetím mistĕ,  podle hodnoty ročního příjmu, je Standard a.s, s celkovým příjmem 29.108.338,00 KM, s 353 zaměstnanců,  se ziskem ve výši 1.221.412,00 KM.

Obec Prnjavor je jednou z rozvinutých místních samosprávných celků, takže se stala příkladem toho, že s modernizací veřejné správy a výhodami pro investory a domácí podnikatele ,s pečlivou a zodpovědnou činností, lze vytvořit ekonomicky prosperující obec.

Podle profilu hospodářství této obce je Prnjavor jednou z předních obcí v RS s výrobou čerstvého mléka , přesnĕji  třetí v Republice Srbské. Také v území obce Prnjavor se nachází jedinečná voda v Lázních Kulaši.

Za účelem zvýšení atraktivity investic, město Prnjavor investovalo do rozvoje Obchodní turistické zóny Vijaka o rozloze 369 ha. Obchodní turistická zóna Vijaka se nachází na magistrální slinici Derventa – Prnjavor – Banja Luka (M-16) a na dálnici Banja Luka – Doboj „9. Januar“.  Tato dálnice umožní příčné propojení evropského směru E – 661 a koridoru 5C.

Vedení obce Prnjavor v příštích 20 letech vidí město Prnjavor  jako významné ekonomické středisko, které bude přitahovat velký počet domácích i zahraničních investorů.

Vize obce nám říká co se Prnjavor chce stát v budoucnosti: Prnjavor „Malá Evropa“ nebo „Evropa v malém“.