• Obec Prnjavor je jednou z nejvíce ekonomický rozvinutých obcí v BaH.
 • Prnjavor má celkem 876 podniků, s toho 235 právnických osob, které podaly zprávu do APIF-u pro rok 2016 , a 641 podnikatel.
 • 10 firmy jsou malý podniky a 631 je mikro podnik.

 • Dominantní jsou male a střední podniky, které tvoří 65% z celkového počtu registrovaných právnických osob v obci Prnjavor.
 • Vývoz do zahraničí představuje 6, 2% celkového vývozu Republiky Srbské a 2% celkového vývozu BaH.
 • Hlavní exportní sektory: Zpracování kovů a Potravinářský průmysl.
 • Hospodářský subjekty z Prnjavoru exportují do 41 zemí , na 4 kontinentech.
 • 53 % z celkového vývozu Prnjavoru se exportuje na trhy zemí EU.

 • Témĕř třetinu příjmů obce Prnjavor (28,8%) je realizována ve zpracovatelském průmyslu.
 • Prnjavor pokračuje v investování do odvĕtví s potenciálem rozvoje které mají dlouhu tradici: Zpracování kovů, Potravinařský průmysl, Velkoobchod a maloobchod, a Zpracování dřeva
 • Nejvĕtší počet zamĕstnaných pracuje ve zpracovatelském průmyslu ( 27,8% z celkového počtu zamĕstnaných na území obce Prnjavor)
 • Po víceletém negativním trendu, v roce 2017 již v prvním čtvrtletí dochází do nárůstu zamĕstnanosti ve zpracovatelském sektoru.