MěstoPrnjavor je středem příjemného prostředí pro práci a život.  Je rozpoznatelné svou multietnicity, multikulturalitou a oprávnĕné nése přezdívku „Malá Evropa“.  Velké množství národnostních menšin žijících na území obce (Ukrajinci, Poláci, Češi, Italové a další) je spojeno se svými zeměmi původu a mají  zavedenou kulturní a obchodní spoluprací.

BRC „Láznĕ Kulaši“ s vlastní termominerální vodou představuje skutečnou hodnotu cestovního ruchu v obci Prnjavor,  14 km daleko od centra města a jako lázeňské město je známé již z doby Rakousko-uherské monarchie. V Evropě existují pouze tři zdroje vody s těmito vlastnostmi.

Hřebčín „Vučijak“ představuje odvětví slovinského hřebčínce z Lipice a je jeden z nejznámĕjších  hřebčínců z doby bývalé Jugoslávie. Dnes existuje v hřebčinci vĕtší počet lipicánců, se specificitou, že mají šest krevních linií hřebců a patnáct rodů klisen, což zaručuje velký genetický potenciál této prestižní rasy koní.

Kostel srub v Palačkovci byl postaven v roce 1843.  Tento druh kulturní památky je věnován apoštolům Petrovi a Pavlu,a je zcela postavený z dubového dřeva.

Klášter  Stuplje   se nacházi v obci Gornji Vijačani   na hranici obcí Prnjavor a Čelinac, u řeky Manastirka . Věnován je Svátemu   archandělu Mihailovi. Předpokládá se, že byl postaven ve 13. století a zničen bĕhem osmanské nadvlády.  Základy kláštera byly nalezeny v roce 1994 , od kdy probíhá rekonstrukce tohoto středovĕkého klášteru.

Jezero  Drenova   je umělé  akumulační jezero vzdálené  deset kilometrů od Prnjavoru  a je jedno z nejatraktivnějších  míst pro rybolov v této části BiH .  Prohlášen je za speciální rýbařský okruh.  Tady jsou chyceni rekordní vzorky sumce, těžký vice než 100 kilogramů.

Hora  Ljubić   s  vlastním  nejvyšším vrcholem  ( Svinjar- až 594 metrů nad mořem)   má tvar nízké a široké pyramidy . I když  to není vysoká hora, je charakterizována strmými svahy    a velkým členĕním reliefu. Velké bohatství flóry a fauny jsou přispĕli   využívání lesů stejně jako rozvoj lovecké turistiky. Jako nízká a snadno přístupna hora,  Ljubić je velmi populární pro výlety a horolezectví.

Řeka  Ukrina a fenomén  kvetení vody

Řeka  Ukrina je dostala jméno podle maďarského  slova “ Ugrina “ co znamena dukát protože  je ve svém horním toku měďonosná – tzn. zlatá  řeka. Ukrina nemá žádný pramen ale vzniká sloučením  řek Bistrica a Lukavac , je bohatá “ bílými rybami”( střevle, plotice, jelec,  cejn a další), ale i tzv. „ušlechtilými “ druhy ryb: kapr, sumec, okoun a štika.

V letní  večery a noci  během srpna kolem  vodního toku se objevují  roje vodního hmyzu , motýlů, které  žijí ve tvaru larvy na dnĕ řeky tři  roky , které v chvíli reprodukce dávají dojem  že řeka vzkvétá. Tento vzácný jev známý jako “ Ukrinsky  květ “ představuje velké přírodní bohatství , které je známé   pouze na řekách Tisa a Hoangho ( Čína ). Tento hmyz (Ephemeroptera) je  bioindikátorem čisté a neznečištĕné vody.