PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA

Předškolní  vzdělávání a výchova v   Prnjavoru se koná v JU Mateřská školka  “Naša radost “ Prnjavor . V instituci existuje  osm výchovné – vzdělávacích skupin a to šest skupin v nadřazené školce v  Prnjavoru a dvĕ smíšené mateřské školy v Organizační jednotce Donja Ilova  . Kromĕ zmínĕné Veřejné instituce jsou tam tři předškolní instituce v soukromém  vlastnictví ( „Pčelica,“ „Bambi“ a „Mickey Land“). Všichni školky ve veřejném i soukromém sektoru  pracují v souladu s Programem pro předškolní výchovu a vzdělávání který prohlašuje Ministerstvo  vzdělávání a kultury.

Název instituce

Telefon Adresa / E-mail

JU Mateřska škola „Naša radost“ Prnjavor

JU Mateřská škola „Naša radost“ Prnjavor – pobočka Donja Ilova

Ředitelka: Slobodanka Vasić

 

051/655-434

 

051/660-194

 

 

Karađorđeva 1

78430 Prnjavor

[email protected]

PU „Pčelica“ Prnjavor

Majitel: Boro Mijić

 

 

 

065/611-497

 

Jefimijina bb

78430 Prnjavor

[email protected]

PU „Bambi“ Prnjavor

Majitel:Ružica Stanković

 

065/493-287

Ul. Prvomajska 2

78430 Prnjavor

[email protected]

PU„Mickey’s Land“ Prnjavor

MajitelIvana Tofil Veselica

 

065/225-445

Beogradska 14

78430 Prnjavor

[email protected]

V oblasti Prnjavoru základní školení se koná skrze práci osi ústředních škol a 22 regionální oddĕlení.Ve školním roce 2017/2018. , do základních škol  chodí 2.851  žák od prvního do devátého ročníku.

Vyučování na základní škole ve školním roce 2017/2018 probíhá v souladu s Kalendářem práce pro školní rok, který byl vydán Ministerstvom školství a kultury RS.

ZÁKLADNÍ VZDĔLÁVÁNÍ A VÝCHOVA

Název školy

Telefon

Adresa/E-mail

OŠ “Nikola Tesla“ Prnjavor

Ředitel: Vojin Gluvić

051/660-413

 

Cara Lazara 26

78430 Prnjavor

[email protected]

OŠ “Branko Ćopić“ Prnjavor

Ředitel: Rajko Aleksić

 

051/660-011

051/660-009

Rade Vranješević 1 78430 Prnjavor

[email protected]

 OŠ “Meša Selimović“ Osídlení  Lišnja

Ředitel: Milan Vranić

051/682-243 Osídlení Lišnja bb, 78434 Lišnja

[email protected]

 OŠ “Miloš Crnjanski“ Potočani

Ředitelka: Svjetlana Gajić

 

051/681-111

051/681-192

 

Potočani bb

78435 Potočani

[email protected]

OŠ “Vuk Karadžić“ Donji Vijačani

Ředitelka:Gorana Kostrešević

051/687-074 Donji Vijačani

78432 Donji Vijačani

[email protected]

OŠ “Ivo Andrić“ Kulaši

Ředitel: Željko Rudonjić

051/666-118

 

Kulaši bb

78443 Kulaši

[email protected]

OŠ “Vuk Karadžić“ Gornji Smrtići

Ředitel:BranislavVračević

 

051/668-653

051/660-570

 

Gornji Smrtići bb

78438 Smrtići

[email protected]

OŠ “Petar Kočić“ Šibovska

Ředitel:Mladen Simić

051/684-122

 

Šibovska bb

78433 Šibovska

[email protected]

STŘEDNÍ VZDĔLÁVÁNÍ

Střední vzdĕlávání na území obce Prnjavor probíhá skrze práci dvou škol: JU Gymnázium Prnjavor a JU Středisko středníh škol “Ivo Andrić” Prnjavor.

  • JU Gymnázium Prnjavor vzdĕlává studenty ve dvou vzdĕlávacích oborech:obecný a počítačovĕ –informatický smĕr.
  • JU Centrum středních škol „Ivo Andrić“Prnjavor vzdĕlává studenty v 5 různých oborech (celkem 12 povolání). Současné smĕry: Ekonomika, právo a obchod, Zemĕdĕlství a zpracování potravin,  Strojírenství a zpracovaní kovů, Elektrotechnika a Lesnictví a zpracování dřeva.

Ve školním roce 2017/2018. vzdĕlává se celkem 1.063 středoškoláků.

Název školy

Telefon

Adresa / E-mail

 JU Středisko středních škol „Ivo Andrić“ Prnjavor

 Ředitelka: Mirela Milijaš

 051/660-654  Rade Vranješević 1

78430 Prnjavor

[email protected]

 JU Gymnázium Prnjavor

Ředitelka: Ljubinka Stanić

 051/660-795

051/660-346

 

 Rade Vranješević 1

 78430 Prnjavor

 [email protected]

ŠKOLA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ HUDEBNÍ VÝCHOVU

Na území obce Prnjavor mají žáci možnost navštĕvovat základní a střední hudební vyhovu v rámci Veřejné instituce Hudební škola “Konstantin Babić “ Prnjavor.

Na základní hudební škole výuka je organizována na oddĕlení pro klasickú hudbu. Vyučování probíhá individuálnĕ na šesti nástrojích (akordeon, klavír, kytara, housle, flétna,klarinet), a na střední hudební  škole výuka je organizována ve dvou oddĕleních: Hudební umĕlec a Hudební asistent – teoretik. Vyučování probíhá individuálnĕ na šesti nástrojích (akordeon, klavír, kytara, housle, flétna,klarinet ) a skupinové (solfeggio, teorie hudby, hudební nástroje, sbor).

Název školy

Telefon Adresa/ E-mail
JU Hudební škola „Konstantin Babić “ Prnjavor

ředitel: Đorđe Kovačević

 

051/660-167

 

Vladike Platona 27

78430 Prnjavor

[email protected]